Informator o branżach

Cyfrowy informator o 32 branżach przedstawia możliwości rozpoczęcia pracy w danej branży 

Branża audiowizualna obejmuje zawody, których celem jest profesjonalne utrwalanie i obróbka obrazów lub dźwięków za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń i programów

Branża budowlana obejmuje wiele zawodów, które są ukierunkowane na szeroko rozumianą budowę, przebudowę, montaż, remont lub rozbiórkę obiektów i konstrukcji budowlanych

Branża ceramiczno-szklarska obejmuje zawody, które zajmują się wyrobem tworzyw nieorganiczno-niemetalicznych, w trakcie otrzymywania których istotnym procesem jest obróbka cieplna

Branża chemiczna dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: przemysł chemii organicznej (produkty są wytwarzane na bazie substancji organicznych) oraz przemysł chemii nieorganicznej (produkty są wytwarzane na bazie substancji nieorganicznych). 

Branża drzewno-meblarska obejmuje zawody, które są ukierunkowane na wytwarzanie przedmiotów użytkowych z drewna

Branża ekonomiczno-administracyjna obejmuje zawody, których celem jest świadczenie szeroko rozumianych usług biurowych oraz administracyjno-organizacyjnych

Branża elektroenergetyczna obejmuje zawody, które zajmują się wytwarzaniem, przesyłem, rozdziałem i użytkowaniem energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłego dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej jakości do odbiorcy

Branża elektroniczno-mechatroniczna obejmuje zawody, które są ukierunkowane na projektowanie i tworzenie systemów z wykorzystaniem sygnałów w postaci prądów, napięć bądź pól elektromagnetycznych lub na dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów

Branża fryzjersko-kosmetyczna obejmuje zawody, których celem jest pielęgnacja oraz dbanie o higienę i urodę człowieka

Branża górniczo-wiertnicza obejmuje zawody, których celem jest wydobycie i eksploatacja kopalin

Branża handlowa obejmuje zawody, których celem jest sprzedaż towarów

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna obejmuje zawody, które są ukierunkowane na szeroko rozumiane świadczenie usług w zakresie hotelarstwa, gastronomii lub turystyki

Branża leśna obejmuje zawody, których celem jest wykonywanie prac związanych z ochroną zasobów leśnych lub pozyskiwaniem z nich drewna

Branża mechaniczna obejmuje zawody, których zadaniem jest wykonywanie, naprawa lub konserwacja przedmiotów metalowych

Branża mechaniki precyzyjnej obejmuje zawody, które zajmują się konstruowaniem, wytwarzaniem, montażem, naprawą i konserwacją elementów mechanicznych z wysoką dokładnością obróbki

Branża metalurgiczna obejmuje zawody, które są ukierunkowane na obróbkę metalu i wytwarzanie przedmiotów odlewanych z metalu przy zastosowaniu bardzo wysokich temperatur

Branża motoryzacyjna obejmuje zawody, które zajmują się szeroko rozumianym wytwarzaniem lub naprawianiem pojazdów samochodowych lub motocyklowych

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia obejmuje zawody, które są ukierunkowane na zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa człowieka lub jego mienia

Branża ogrodnicza obejmuje zawody, których celem jest projektowanie lub pielęgnowanie terenów zielonych i roślin

Branża opieki zdrowotnej obejmuje zawody, które są nastawione na opiekę zdrowotną człowieka z wyłączeniem usług i zabiegów lekarskich

Branża poligraficzna obejmuje zawody, które są ukierunkowane na różne aspekty druku na wszystkich etapach jego tworzenia, łącznie z przygotowaniem i wykończeniem

Branża społeczna obejmuje zawody, których celem jest wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających lub pielęgnacyjnych wobec innych ludzi w zależności od ich kondycji psychofizycznej

Branża przemysłu mody obejmuje wiele zawodów, które są związane z szeroko rozumianym wytwarzaniem, pielęgnacją lub naprawą odzieży i innych elementów ubioru

Branża rolno-hodowlana obejmuje zawody, które są nakierowane na hodowlę roślin lub zwierząt oraz ich chów albo uprawę

Branża rybacka obejmuje zawody, które są związane z pozyskiwaniem ryb

Branża spedycyjno-logistyczna obejmuje zawody, których celem jest przewóz lub magazynowanie towarów

Branża spożywcza obejmuje zawody, które są związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wszelkiego rodzaju pożywienia

Branża teleinformatyczna obejmuje zawody, które są nastawione na dostarczanie usług telekomunikacyjnych oraz serwisowanie związanych z nimi instalacji

Branża transportu drogowego obejmuje zawody, które są nastawione na profesjonalną obsługę środków transportu drogowego

Branża transportu kolejowego obejmuje zawody, których zadaniem jest szeroko rozumiane zapewnienie sprawnej obsługi technicznej w transporcie kolejowym

Branża transportu lotniczego obejmuje zawody, których zadaniem jest szeroko rozumiane zapewnienie sprawnej obsługi technicznej w transporcie lotniczym

Branża transportu wodnego obejmuje zawody, których zadaniem jest szeroko rozumiana budowa jednostek pływających lub zapewnienie sprawnej obsługi technicznej w transporcie wodnym