Branża spożywcza

Branża spożywcza obejmuje zawody, które są związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wszelkiego rodzaju pożywienia. Jednym z zawodów zaliczanych do tej branży jest piekarz. Każdy człowiek musi jeść, a pieczywo jest jednym z podstawowych składników ludzkiego pożywienia, co sprawia, że – nie umniejszając roli innych zawodów i innych branż – piekarz to jeden z najbardziej potrzebnych zawodów w każdym kraju i regionie w każdym czasie, bez względu na koniunkturę gospodarczą.

Zawód piekarza w branży spożywczej to satysfakcjonująca i ważna kariera, która ma wiele atrakcyjnych aspektów. Oto kilka zachęt, które mogą Cię przekonać, dlaczego warto rozważyć pracę jako piekarz:

 • sztuka i rzemiosło: Wypiekanie chleba, bułek, ciast i innych pieczywa to rzemiosło, które łączy w sobie sztukę i umiejętności techniczne.
 • zdrowa żywność: Pieczywo stanowi podstawę diety wielu ludzi. Jako piekarz, masz wpływ na jakość żywności, którą spożywają ludzie.
 • tworzenie smaków: Jako piekarz możesz eksperymentować z różnymi składnikami i tworzyć unikalne smaki i kompozycje.
 • wartość tradycji: Piekarstwo ma długą historię i jest częścią kultury wielu społeczności. Możesz kontynuować tradycje piekarskie i przekazywać je dalej.
 • różnorodność wypieków: Możesz wypiekać wiele różnych rodzajów pieczywa, ciast, bułek i wyrobów cukierniczych, co dodaje różnorodności pracy.
 • wpływ na lokalną społeczność: Lokalne piekarnie często stanowią ważny punkt społeczności, dostarczając świeże produkty i tworząc relacje z klientami.
 • duma z wykonywanej pracy: Widok świeżo wypiekanego chleba czy pięknych ciast może być źródłem ogromnej satysfakcji zawodowej.

Piekarz to zawód, który ma kluczowe znaczenie dla produkcji żywności i kultury kulinarnej. Tworzenie smacznych i zdrowych wypieków to nie tylko praca, ale również sztuka. Jeśli cenisz sobie kreatywność, tradycję i chciałbyś dostarczać ludziom pyszne i zdrowe produkty, praca jako piekarz może być fascynującą i satysfakcjonującą ścieżką zawodową. Ocenę nasycenia rynku w Twojej okolicy oraz możliwości rozwoju w tej specjalizacji pomoże Ci określić doradca zawodowy.

Cukiernik

W zakresie podstaw przemysłu spożywczego osoba wykonująca zawód cukiernika:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych
 • Określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych
 • Charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych
 • Charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych
 • Określa metody oceny organoleptycznej żywności
 • Rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych
 • Rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • Określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym
 • Charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych

W zakresie obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych osoba wykonująca zawód cukiernika:

 • Odczytuje schematy techniczne maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych
 • Rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych
 • Określa zastosowanie linii produkcyjnych stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych
 • Stosuje instrukcje obsługi oraz dokumentację techniczną maszyn używanych w produkcji wyrobów cukierniczych
 • Użytkuje maszyny, urządzenia i środki transportu stosowane w zakładzie produkcji wyrobów cukierniczych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prowadzi bieżącą konserwację maszyn, urządzeń i środków transportu stosowanych w zakładzie produkcji wyrobów cukierniczych

W zakresie magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych osoba wykonująca zawód cukiernika:

 • Stosuje sprzęt i aparaturę kontrolnopomiarową w magazynach
 • Rozpoznaje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • Stosuje procedury przyjmowania dostaw surowców i półproduktów cukierniczych
 • Ocenia organoleptycznie jakość surowców i półproduktów cukierniczych
 • Wykonuje prace związane z obsługą urządzeń magazynowych
 • Wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów cukierniczych
 • Sporządza dokumenty magazynowe stosowane w magazynach surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych

W zakresie sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych osoba wykonująca zawód cukiernika:

 • Charakteryzuje rodzaje półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • Charakteryzuje metody wytwarzania półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • Planuje proces technologiczny produkcji półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • Korzysta z dokumentacji technologicznej do ustalenia zapotrzebowania na surowce, materiały pomocnicze i dodatki do produkcji półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • Wykonuje czynności związane ze sporządzaniem półproduktów
 • Wykonuje czynności związane z produkcją wyrobów cukierniczych nietrwałych (np. produkuje ciastka, ciasta, babki, keksy, torty, mazurki, serniki)
 • Sporządza wyroby cukiernicze trwałe i lody
 • Wdraża do produkcji nowe rodzaje wyrobów cukierniczych, wyrobów dietetycznych, regionalnych
 • Planuje proces produkcji półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • Stosuje zasady oceny organoleptycznej w poszczególnych fazach procesu produkcji półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie procesu produkcji półproduktów i wyrobów cukierniczych

W zakresie dekorowania, konfekcjonowania i dystrybucji wyrobów cukierniczych osoba wykonująca zawód cukiernika:

 • Wykonuje projekty dekoracji wyrobów cukierniczych
 • Określa przydatność surowców i półproduktów stosowanych do dekoracji wyrobów cukierniczych
 • Dobiera urządzenia i drobny sprzęt do dekorowania wyrobów cukierniczych
 • Wykonuje dekoracje wyrobów cukierniczych
 • Dobiera sposoby konfekcjonowania wyrobów cukierniczych
 • Wykonuje prace związane z konfekcjonowaniem i dystrybucją wyrobów cukierniczych
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas dekorowania, konfekcjonowania i dystrybucji

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

W zakresie podstaw przemysłu spożywczego osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych.
 • Określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych.
 • Charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych.
 • Charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych.
 • Określa metody oceny organoleptycznej żywności.
 • Rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych.
 • Rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego.
 • Określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym.
 • Charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W zakresie magazynowania i przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego:

 • Magazynuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze (w tym rozdziela surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze w zależności od charakterystyki ich przechowywania; monitoruje warunki magazynowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych).
 • Wykonuje czynności związane z przygotowywaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.
 • Użytkuje maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania i przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.

W zakresie prowadzenia operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego:

 • Rozróżnia operacje i procesy jednostkowe w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Dobiera parametry technologiczne operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych.
 • Wykonuje czynności związane z prowadzeniem operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Przeprowadza ocenę półproduktów i wyrobów gotowych w poszczególnych fazach procesu technologicznego.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie prowadzenia operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych.

W zakresie obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego:

 • Dobiera maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych.
 • Użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych.

W zakresie magazynowania wyrobów gotowych i przygotowania ich do dystrybucji osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego:

 • Określa warunki magazynowania wyrobów gotowych.
 • Wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych.
 • Użytkuje środki transportu wewnętrznego.

Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania i przygotowywania do dystrybucji wyrobów gotowych.

Piekarz

W zakresie podstaw przemysłu spożywczego osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych.
 • Określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych.
 • Charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych.
 • Charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych.
 • Określa metody oceny organoleptycznej żywności.
 • Rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych.
 • Rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego.
 • Określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym.
 • Charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W zakresie magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych osoba wykonująca zawód piekarza:

 • Stosuje sprzęt i aparaturę kontrolnopomiarową w magazynach surowców piekarskich.
 • Wykonuje prace związane z obsługą urządzeń magazynowych używanych w magazynach surowców piekarskich.
 • Stosuje dokumenty magazynowe używane w magazynach surowców piekarskich.
 • Rozpoznaje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do produkcji wyrobów piekarskich.
 • Przyjmuje dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami.
 • Ocenia jakość surowców piekarskich.
 • Przestrzega zasad magazynowania surowców i półproduktów piekarskich.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania surowców piekarskich.

W zakresie wytwarzania ciast na wyroby piekarskie osoba wykonująca zawód piekarza:

 • Określa rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania.
 • Wyjaśnia procedury wprowadzania do produkcji nowych rodzajów wyrobów piekarskich.
 • Oblicza zapotrzebowanie na surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze na podstawie planowanej produkcji.
 • Przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta pszennego, żytniego i mieszanego.
 • Przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta na pieczywo specjalne.
 • Przygotowuje surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta na pieczywo dietetyczne.
 • Dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie.
 • Sporządza ciasta pszenne, żytnie i mieszane do produkcji wyrobów piekarskich.
 • Sporządza ciasta na wyroby piekarskie specjalne i dietetyczne.
 • Dokonuje oceny organoleptycznej półproduktów piekarskich.
 • Stosuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania ciasta na wyroby piekarskie (w tym posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji ciasta na wyroby piekarskie oraz dokumentacją techniczną; prowadzi bieżącą konserwację maszyn i urządzeń do przygotowania surowców i sporządzania ciasta na wyroby piekarskie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy).
 • Określa zastosowanie linii produkcyjnych w produkcji wyrobów piekarskich.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie produkcji ciast piekarskich.

W zakresie obrabiania kęsów ciasta osoba wykonująca zawód piekarza:

 • Określa sposoby dzielenia i formowania kęsów ciasta.
 • Określa operacje pomocnicze przy dzieleniu i formowaniu kęsów ciasta.
 • Stosuje maszyny i urządzenia do dzielenia i formowania ciast.
 • Wykonuje czynności związane z dzieleniem oraz formowaniem kęsów ciasta.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie obróbki kęsów ciast.

W zakresie przygotowania kęsów ciasta do wypieku i wypieku osoba wykonująca zawód piekarza:

 • Wykonuje operacje technologiczne związane z rozrostem uformowanych kęsów ciasta.
 • Stosuje maszyny i urządzenia do końcowego rozrostu kęsów ciasta.
 • Kontroluje jakość kęsów ciasta w trakcie rozrostu końcowego.
 • Wykonuje czynności technologiczne przed wypiekiem.
 • Obsługuje piece piekarskie.
 • Wykonuje czynności technologiczne związane z wypiekiem pieczywa.
 • Charakteryzuje przemiany zachodzące w cieście w trakcie wypieku.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas czynności związanych z przygotowaniem kęsów do wypieku.

W zakresie przygotowania pieczywa do dystrybucji osoba wykonująca zawód piekarza:

 • Charakteryzuje zmiany w pieczywie po wypieku.
 • Charakteryzuje wady pieczywa.
 • Wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem wyrobów piekarskich.
 • Stosuje urządzenia do schładzania i konfekcjonowania pieczywa.
 • Magazynuje wyroby piekarskie.
 • Przygotowuje wyroby piekarskie do ekspedycji (w tym przestrzega zasad znakowania pieczywa; dobiera metody konfekcjonowania pieczywa).
 • Obsługuje środki transportu wewnętrznego.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas przygotowania pieczywa do dystrybucji.

Przetwórca mięsa

W zakresie podstaw przemysłu spożywczego osoba wykonująca zawód przetwórcy mięsa:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych.
 • Określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych.
 • Charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych.
 • Charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych.
 • Określa metody oceny organoleptycznej żywności.
 • Rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych.
 • Rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego.
 • Określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym.
 • Charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W zakresie wykonywania rozbioru i wykrawania mięsa osoba wykonująca zawód przetwórcy mięsa:

 • Przestrzega norm i stosuje instrukcje technologiczne dotyczące rozbioru i wykrawania mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu.
 • Charakteryzuje elementy struktury układu kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych i drobiu.
 • Obsługuje maszyny, urządzenia i sprzęt stosowany podczas wykonywania czynności związanych z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz na części zasadnicze.
 • Przeprowadza obróbkę części zasadniczych uzyskanych z rozbioru różnych rodzajów mięs.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą rozbioru tusz i wykrawania mięs drobnych.

W zakresie przygotowywania mięsa i tłuszczów surowych do magazynowania i dystrybucji osoba wykonująca zawód przetwórcy mięsa:

 • Charakteryzuje warunki przechowywania mięsa i tłuszczów surowych.
 • Wykonuje czynności związane z wychładzaniem oraz zamrażaniem mięsa i tłuszczów surowych.
 • Obsługuje urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w pomieszczeniach chłodni i zamrażalniach.
 • Stosuje metody i techniki rozmrażania mięsa.
 • Wykonuje czynności związane z konfekcjonowaniem mięsa przeznaczonego do dystrybucji.
 • Oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji mięsa.

W zakresie wykonywania operacji technologicznych związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych osoba wykonująca zawód przetwórcy mięsa:

 • Stosuje normy obowiązujące w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych.
 • Dobiera surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych.
 • Użytkuje maszyny i urządzenia, sprzęt oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych.
 • Wykonuje czynności związane z produkcją wędzonek i kiełbas.
 • Produkuje wędliny podrobowe.
 • Wykonuje wyroby blokowe, konserwy, wyroby garmażeryjne i przetwory konfekcjonowane.
 • Wykonuje czynności związane z produkcją przetworów tłuszczowych.
 • Oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych.

W zakresie przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do magazynowania i dystrybucji osoba wykonująca zawód przetwórcy mięsa:

 • Rozpoznaje wady produkcyjne przetworów mięsnych i tłuszczowych.
 • Wykonuje prace związane z przygotowaniem przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.
 • Obsługuje środki transportu wewnętrznego w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych.
 • Dobiera warunki magazynowania do przetworów mięsnych i tłuszczowych.

Przetwórca ryb

W zakresie podstaw przemysłu spożywczego osoba wykonująca zawód przetwórcy ryb:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych.
 • Określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych.
 • Charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych.
 • Charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych.
 • Określa metody oceny organoleptycznej żywności.
 • Rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych.
 • Rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego.
 • Określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym.
 • Charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W zakresie prowadzenia obróbki wstępnej surowców rybnych osoba wykonująca zawód przetwórcy ryb:

 • Określa źródła i metody pozyskiwania surowców rybnych oraz innych organizmów wodnych.
 • Rozpoznaje rodzaje i gatunki ryb wykorzystywanych w przetwórstwie.
 • Klasyfikuje skorupiaki, mięczaki oraz inne organizmy wodne wykorzystywane w przetwórstwie.
 • Rozpoznaje przyczyny szybkiego psucia się ryb, skorupiaków, mięczaków oraz innych organizmów wodnych wykorzystywanych w przetwórstwie.
 • Określa przydatność surowców rybnych do obróbki.
 • Wykonuje czynności związane z sortowaniem surowców rybnych według określonych kryteriów.
 • Użytkuje maszyny, urządzenia i narzędzia do wstępnej obróbki surowców rybnych.
 • Wykonuje czynności z zakresu obróbki wstępnej surowców rybnych zgodnie z zasadami obowiązujących systemów jakości.
 • Stosuje normy i instrukcje technologiczne dotyczące wstępnej obróbki surowców rybnych.
 • Sporządza podstawową dokumentację procesu wstępnej obróbki surowców rybnych.

W zakresie wykonywania prac związanych z produkcją przetworów rybnych osoba wykonująca zawód przetwórcy ryb:

 • Ocenia przydatność i jakość surowców oraz półproduktów do produkcji przetworów rybnych.
 • Wykonuje czynności związane z chłodzeniem, mrożeniem i rozmrażaniem surowców, półproduktów i przetworów rybnych.
 • Wykonuje czynności związane z produkcją przetworów rybnych solonych.
 • Wykonuje czynności związane z produkcją przetworów rybnych wędzonych.
 • Wykonuje czynności związane z produkcją przetworów rybnych marynowanych.
 • Wykonuje czynności związane z produkcją konserw i prezerw.
 • Wykonuje czynności związane z produkcją wyrobów garmażeryjnych.
 • Charakteryzuje wpływ procesów przetwarzania i utrwalania surowców, półproduktów i przetworów rybnych na ich bezpieczeństwo zdrowotne, wartość odżywczą oraz przydatność technologiczną.
 • Stosuje dodatki do żywności, substancje i materiały pomocnicze oraz określa ich zastosowanie w przetwórstwie rybnym.
 • Użytkuje maszyny i urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową w produkcji przetworów rybnych.
 • Stosuje procedury utrzymywania czystości w procesie produkcji przetworów rybnych.
 • Ocenia jakość półproduktów i przetworów rybnych na poszczególnych etapach produkcji.
 • Określa sposoby wykorzystania odpadów poprodukcyjnych i ich wpływ na środowisko.
 • Przestrzega norm, procedur i receptur technologicznych w procesie produkcji przetworów rybnych.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności podczas produkcji przetworów rybnych.
 • Oblicza zużycie surowców oraz określa wydajność produkcji przetworów rybnych.
 • Posługuje się dokumentacją przebiegu produkcji przetworów rybnych.

W zakresie przygotowywania surowców, półproduktów oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania osoba wykonująca zawód przetwórcy ryb:

 • Wykonuje czynności związane z przechowywaniem surowców, półproduktów i przetworów rybnych.
 • Rozpoznaje rodzaje opakowań surowców, półproduktów i przetworów rybnych oraz ocenia ich jakość.
 • Przestrzega zasad znakowania oraz identyfikowalności surowców, półproduktów i przetworów rybnych.
 • Użytkuje maszyny i urządzenia stosowane do konfekcjonowania surowców, półproduktów i przetworów rybnych.
 • Wykonuje czynności związane z obsługą środków transportu wewnętrznego.
 • Sporządza dokumentację dotyczącą przechowywania oraz dystrybucji surowców, półproduktów i przetworów rybnych.

Technik przetwórstwa mleczarskiego

W zakresie podstaw przemysłu spożywczego osoba wykonująca zawód technika przetwórstwa mleczarskiego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych.
 • Określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych.
 • Charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych.
 • Charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych.
 • Określa metody oceny organoleptycznej żywności.
 • Rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych.
 • Rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego.
 • Określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym.
 • Charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W zakresie magazynowania i przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód technika przetwórstwa mleczarskiego:

 • Magazynuje surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze (w tym rozdziela surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze w zależności od charakterystyki ich przechowywania; monitoruje warunki magazynowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych).
 • Wykonuje czynności związane z przygotowywaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.
 • Użytkuje maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania i przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.

W zakresie prowadzenia operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód technika przetwórstwa mleczarskiego:

 • Rozróżnia operacje i procesy jednostkowe w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Dobiera parametry technologiczne operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych.
 • Wykonuje czynności związane z prowadzeniem operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Przeprowadza ocenę półproduktów i wyrobów gotowych w poszczególnych fazach procesu technologicznego.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie prowadzenia operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych.

W zakresie obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód technika przetwórstwa mleczarskiego:

 • Dobiera maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych.
 • Użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych.

W zakresie magazynowania wyrobów gotowych i przygotowania ich do dystrybucji osoba wykonująca zawód technika przetwórstwa mleczarskiego:

 • Określa warunki magazynowania wyrobów gotowych.
 • Wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych.
 • Użytkuje środki transportu wewnętrznego.
 • Przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie magazynowania i przygotowywania do dystrybucji wyrobów gotowych.

Technik technologii żywności

W zakresie podstaw przemysłu spożywczego osoba wykonująca zawód technika technologii żywności:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych.
 • Określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych.
 • Charakteryzuje sposoby pozyskania produktów ekologicznych.
 • Charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych.
 • Określa metody oceny organoleptycznej żywności.
 • Rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość oraz trwałość wyrobów spożywczych.
 • Rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego.
 • Określa zagrożenia dla środowiska związane z przetwórstwem spożywczym.
 • Charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W zakresie organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym osoba wykonująca zawód technika technologii żywności:

 • Planuje procesy i operacje jednostkowe do produkcji wyrobów spożywczych.
 • Dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych.
 • Posługuje się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych.
 • Dobiera maszyny i urządzenia stosowane w produkcji żywności.
 • Stosuje metody utrwalania półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych.
 • Planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych przemysłu spożywczego.

W zakresie nadzorowania produkcji wyrobów spożywczych osoba wykonująca zawód technika technologii żywności:

 • Monitoruje przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych w zakresie zgodności z systemami zapewnienia jakości.
 • Podejmuje działania korygujące w przypadku stwierdzenia niezgodności w procesie produkcji wyrobów spożywczych.
 • Pobiera do badań próbki surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych.
 • Dobiera odczynniki, sprzęt i urządzenia laboratoryjne do badania surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych.
 • Ocenia surowce, dodatki do żywności, materiały pomocnicze, półprodukty i wyroby spożywcze, wykorzystując metody organoleptyczne.
 • Wykonuje badania fizykochemiczne surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych.
 • Interpretuje wyniki badań organoleptycznych i fizykochemicznych surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych.
 • Rozlicza zużycie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.
 • Określa wydajność produkcji wyrobów spożywczych.
 • Stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.