Doradztwo zawodowe

Z doświadczenia Narodowego Forum Doradztwa Kariery wynika, że większość osób odbywających wizytę u doradcy zawodowego po raz pierwszy przyznaje, że zdecydowała się na to w związku z posiadaniem konkretnego celu, drogi do którego nie potrafią sami określić. Spotkania z doradcą zawodowym, by określić cele zawodowe są w Polsce nadal rzadkością i zazwyczaj dotyczą osób, które już wcześniej korzystały z doradztwa zawodowego i „przekonały się” do niego. Ponieważ chcemy zachęcić do skorzystania z usług doradczych jak największą liczbę nowych osób konieczne jest przedstawienie im tej możliwości w sposób, który wyda się atrakcyjny i warty ich czasu.

Doradztwo zawodowe to proces, w ramach którego specjaliści pomagają osobom w określeniu i osiągnięciu swoich celów zawodowych. Jest to forma wsparcia, która pomaga jednostkom w podjęciu decyzji dotyczących kariery, wyboru zawodu, rozwoju zawodowego i planowania ścieżki zawodowej. Główne cele doradztwa zawodowego to:

 • Samorozwój: Pomaganie osobom w zrozumieniu swoich zainteresowań, umiejętności, wartości i celów zawodowych.
 • Wybór zawodu: Pomaganie w identyfikacji zawodów, które najlepiej pasują do indywidualnych predyspozycji i aspiracji.
 • Rozwój zawodowy: Wspieranie osób w opracowaniu strategii rozwoju zawodowego, w tym w planowaniu edukacji i szkoleń.
 • Poszukiwanie pracy: Pomaganie w poszukiwaniu pracy, tworzeniu CV, pisaniu listów motywacyjnych i przygotowywaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.
 • Przechodzenie kryzysów zawodowych: Pomaganie osobom w radzeniu sobie z problemami związanymi z pracą, takimi jak utrata pracy, zmiana kariery czy bezrobocie.
 • Rola doradcy zawodowego: Doradcy zawodowi to specjaliści, którzy posiadają wiedzę na temat rynku pracy, metod i narzędzi do oceny umiejętności oraz doświadczenia zawodowego, a także umiejętności komunikacyjne, które pomagają klientom w osiągnięciu ich celów zawodowych.

Doradztwo zawodowe może być oferowane w różnych kontekstach, takich jak szkoły, uczelnie, centra karier, organizacje non-profit, agencje zatrudnienia i prywatne firmy konsultingowe. Warto skorzystać z doradztwa zawodowego, szczególnie wtedy, gdy masz trudności w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery, planowaniu ścieżki zawodowej lub potrzebujesz wsparcia w rozwoju zawodowym.

Spotkanie z doradcą zawodowym może przebiegać różnie w zależności od celu spotkania, potrzeb klienta oraz metody pracy doradcy. Niemniej jednak istnieje pewien ogólny schemat, który często towarzyszy tego rodzaju spotkaniom. Oto przykładowy przebieg typowego spotkania z doradcą zawodowym:

 • Kontakt i umówienie się na spotkanie: Na początku klient nawiązuje kontakt z doradcą zawodowym, najczęściej telefonicznie lub przez e-mail. Umawiają się na dogodny termin spotkania.
 • Określenie celów spotkania: Przed spotkaniem klient może być poproszony o krótki opis swoich celów i oczekiwań wobec spotkania. To pozwala doradcy przygotować się do rozmowy.
 • Rozpoczęcie spotkania: Spotkanie rozpoczyna się od powitania i przedstawienia się przez doradcę oraz omówienia zasad poufności i zaufania między klientem a doradcą.
 • Wywiad i diagnoza: Doradca zawodowy przeprowadza wywiad z klientem, aby poznać jego historię zawodową, umiejętności, zainteresowania, cele zawodowe, ewentualne trudności i dotychczasowe doświadczenia zawodowe. To pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji klienta.
 • Ocena predyspozycji zawodowych: Doradca może wykorzystać testy osobowości, testy zdolności zawodowych lub inne narzędzia do oceny predyspozycji zawodowych klienta.
 • Planowanie kariery: Na podstawie zebranych informacji doradca i klient wspólnie planują karierę lub podejście do rozwiązania konkretnych problemów zawodowych. Mogą rozwijać cele zawodowe i określać konkretne kroki, które trzeba podjąć, aby je osiągnąć.
 • Rozmowa i wsparcie: W trakcie spotkania doradca może pełnić rolę słuchacza i doradcy, dostarczając wsparcia emocjonalnego oraz pomagając klientowi w zrozumieniu własnych potrzeb i możliwości.
 • Sesje praktyczne: W zależności od potrzeb klienta, sesje z doradcą zawodowym mogą zawierać także konkretne działania, takie jak tworzenie CV, przygotowywanie się do rozmów kwalifikacyjnych czy analizowanie ofert pracy.
 • Podsumowanie i plan działania: Na zakończenie spotkania doradca zawodowy podsumowuje omówione tematy, cele i plan działania. Może także ustalić termin kolejnego spotkania lub przekazać klientowi materiały do dalszej pracy.
 • Ocena i ewaluacja: W miarę postępów klienta, doradca zawodowy może pomagać w ocenie postępów, dostosowywaniu strategii zawodowej i reagowaniu na ewentualne zmiany na rynku pracy.

Spotkanie z doradcą zawodowym jest procesem interakcyjnym i indywidualnie dostosowanym do potrzeb klienta. Ważne jest, aby klient czuł się komfortowo i otwarcie w trakcie rozmowy,

Korzystanie z doradztwa zawodowego może przynieść wiele korzyści, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Oto kilka głównych korzyści płynących z korzystania z doradztwa zawodowego:

 • Lepsze zrozumienie siebie: Doradcy zawodowi pomagają klientom lepiej zrozumieć swoje zainteresowania, umiejętności, wartości i cele zawodowe. To może pomóc w podjęciu bardziej świadomych decyzji zawodowych.
 • Lepsze dopasowanie do zawodu: Doradztwo zawodowe pomaga klientom zidentyfikować zawody, które najlepiej pasują do ich predyspozycji
  i aspiracji. Dzięki temu można uniknąć wyboru zawodu, który nie odpowiada indywidualnym potrzebom.
 • Wsparcie w planowaniu kariery: Doradcy zawodowi pomagają klientom opracować strategie rozwoju zawodowego, w tym plany edukacji, kursy doskonalenia zawodowego i cele zawodowe długoterminowe.
 • Skuteczniejsze poszukiwanie pracy: Osoby korzystające z doradztwa zawodowego są często lepiej przygotowane do poszukiwania pracy, tworzenia CV, pisania listów motywacyjnych i radzenia sobie w rozmowach kwalifikacyjnych.
 • Lepsze radzenie sobie z kryzysami zawodowymi: Doradcy zawodowi mogą pomagać w radzeniu sobie z problemami zawodowymi, takimi jak utrata pracy, zmiana kariery czy bezrobocie. Pomagają w określeniu nowych celów i strategii.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: W ramach doradztwa zawodowego można pracować nad umiejętnościami komunikacyjnymi, zarządzaniem czasem i radzeniem sobie ze stresem, co może być przydatne w środowisku pracy.
 • Większa pewność siebie: Dobre doradztwo zawodowe może pomóc budować pewność siebie i poczucie własnej wartości w kontekście zawodowym, co może przekładać się na bardziej skuteczną karierę.
 • Planowanie długoterminowe: Doradcy zawodowi mogą pomóc klientom w planowaniu swojej ścieżki zawodowej na przyszłość, uwzględniając zmiany rynku pracy i ewolucję ich celów.
 • Redukcja stresu i niepewności: Osoby korzystające z doradztwa zawodowego często odczuwają mniejszy stres i niepewność związane z wyborami zawodowymi, ponieważ mają wsparcie i konkretny plan działania.
 • Zwiększenie szans na sukces zawodowy: Dobre doradztwo zawodowe może pomóc klientom osiągnąć sukces zawodowy, dając im narzędzia i wiedzę potrzebną do osiągnięcia swoich celów.

Warto pamiętać, że korzyści z doradztwa zawodowego mogą być różne dla różnych osób, w zależności od ich indywidualnych potrzeb i sytuacji. Dlatego warto skorzystać z tej formy wsparcia, zwłaszcza wtedy, gdy masz trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych lub planowaniu kariery.

Warto udać się do doradcy zawodowego w wielu różnych sytuacjach, zwłaszcza gdy masz trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych lub planowaniu kariery. Oto kilka konkretnych sytuacji, w których warto skorzystać z doradztwa zawodowego:

 • Wybór kierunku studiów lub zawodu: Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej lub maturzystą i zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów lub zawodu, doradca zawodowy może pomóc ci zidentyfikować odpowiednią ścieżkę.
 • Studenci i absolwenci uczelni: Doradztwo zawodowe może pomóc studentom w planowaniu swojej kariery zawodowej, wyborze specjalizacji
  i przygotowaniu się do rynku pracy. Absolwenci mogą korzystać z doradztwa w poszukiwaniu pierwszej pracy.
 • Zmiana kariery: Jeśli rozważasz zmianę zawodu lub branży, doradca zawodowy może pomóc w określeniu, jakie umiejętności i doświadczenie możesz wykorzystać w nowej dziedzinie.
 • Bezrobocie lub utrata pracy: W przypadku bezrobocia lub utraty pracy doradca zawodowy może pomóc w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia, tworzeniu atrakcyjnych aplikacji i planowaniu przyszłych kroków.
 • Rozwój zawodowy: Osoby pracujące, które chcą awansować lub rozwinąć się zawodowo, mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, aby określić cele i strategie długoterminowe.
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych: Jeśli masz trudności w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych, doradca zawodowy może pomóc w treningu i udzieleniu wskazówek dotyczących skutecznej komunikacji w trakcie rekrutacji.
 • Planowanie emerytury: Osoby zbliżające się do emerytury mogą skorzystać z doradztwa zawodowego w celu przygotowania się do życia po zakończeniu pracy zawodowej, w tym planowania aktywności, które pozwolą zachować jakość życia.
 • Kryzysy zawodowe lub konflikty w miejscu pracy: W sytuacjach takich jak konflikty z przełożonymi, trudności w pracy zespołowej lub ogólne niezadowolenie z pracy, doradca zawodowy może pomóc w znalezieniu rozwiązań i strategii zarządzania sytuacją.
 • Rozwój umiejętności: Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności zawodowe lub zdobywać dodatkowe kwalifikacje, doradca zawodowy może pomóc w ustaleniu najlepszych ścieżek rozwoju.
 • Osiągnięcie równowagi między pracą a życiem osobistym: Doradca zawodowy może pomóc w zarządzaniu czasem i priorytetami, aby osiągnąć równowagę między pracą a życiem osobistym.

Warto zauważyć, że doradztwo zawodowe może być pomocne na różnych etapach życia zawodowego i może dostosowywać się do zmieniających się potrzeb. Niezależnie od sytuacji, doradca zawodowy może pomóc w podjęciu lepiej przemyślanych i świadomych decyzji zawodowych.