Wzmocnienie potencjału doradztwa zawodowego w Polsce

Projekt Wzmocnienie potencjału doradztwa zawodowego w Polsce sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033

Informator

Informator o doradztwie zawodowym zawiera wiadomości o możliwościach korzystania z doradztwa zawodowego w Polsce. Składa się z 2 części. Część 1 zawiera opis czym jest doradztwo, jakie są korzyści płynące z korzystania z niego, czy kiedy warto udać się do doradcy zawodowego wraz z quizem pomagającym w ustaleniu swoich potrzeb. Część 2 to charakterystyka dostępności doradztwa w każdym województwie.

Branża
spożywcza

Branża spożywcza obejmuje zawody, które są związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wszelkiego rodzaju pożywienia

Branża
fryzjersko-kosmetyczna

Branża fryzjersko-kosmetyczna obejmuje zawody, których celem jest pielęgnacja oraz dbanie o higienę i urodę człowieka

Kampania pozwala na współpracę pomiędzy instytucjami
z sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego,
a w ramach działań promocyjnych jej towarzyszących organizacje branżowe są zachęcane do przesyłania własnych materiałów do umieszczenia na stronie

W ramach projektu odbywa się cykl spotkań z podmiotami zainteresowanymi współpracą przy tworzeniu portalu. Grupa docelowa to instytucje rynku pracy oraz organizacje pracodawców i branżowe.

Instytucje rynku pracy pełnią kluczową rolę w regulowaniu i zarządzaniu rynkiem pracy, co ma wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki. Organizacje pracodawców pełnią ważną rolę w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej, promowaniu wzrostu gospodarczego i reprezentowaniu interesów biznesu w dialogu społecznym oraz w kontaktach z rządem i innymi interesariuszami.
Organizacje branżowe pełnią ważną rolę w tworzeniu standardów, regulacji i rozwoju w danej branży. Dzięki nim przedsiębiorstwa i profesjonaliści mogą wspólnie działać na rzecz rozwoju swojego sektora oraz wpływać na politykę i regulacje dotyczące swojej dziedziny.

Z doświadczenia Narodowego Forum Doradztwa Kariery wynika, że większość osób odbywających wizytę u doradcy zawodowego po raz pierwszy przyznaje, że zdecydowała się na to w związku z posiadaniem konkretnego celu, drogi do którego nie potrafią sami określić.

Spotkania z doradcą zawodowym, by określić cele zawodowe są w Polsce nadal rzadkością i zazwyczaj dotyczą osób, które już wcześniej korzystały z doradztwa zawodowego i „przekonały się” do niego. Ponieważ chcemy zachęcić do skorzystania z usług doradczych jak największą liczbę nowych osób konieczne jest przedstawienie im tej możliwości w sposób, który wyda się atrakcyjny i warty ich czasu.

znaki_strona_www-4