Branża
fryzjersko-kosmetyczna

Branża fryzjersko-kosmetyczna obejmuje zawody, których celem jest pielęgnacja oraz dbanie o higienę i urodę człowieka. Do tej branży zalicza się m.in. zawód fryzjera. Kobiety od lat korzystają z usług oferowanych w ramach tego zawodu, a w ostatnich latach również coraz więcej mężczyzn coraz chętniej dba o swój wygląd, wobec czego zapotrzebowanie na usługi fryzjerskie cały czas będzie się utrzymywać.

Branża fryzjersko-kosmetyczna oferuje wiele atrakcyjnych możliwości zawodowych i może przynieść wiele satysfakcji. Oto kilka zachęt, które mogą Cię przekonać, dlaczego warto rozważyć karierę w tej branży:

 • kreatywność i wyrażanie siebie: Praca jako fryzjer lub kosmetyczka pozwala na wyrażenie swojej kreatywności i artystycznej wrażliwości, tworząc unikalne fryzury, makijaże i stylizacje.
 • wsparcie dla innych: Możesz pomagać ludziom poczuć się lepiej ze sobą poprzez zmianę wyglądu i poprawę ich samopoczucia.
 • różnorodność zawodowa: Branża ta oferuje wiele różnych obszarów specjalizacji, takich jak fryzjerstwo, makijaż artystyczny, pielęgnacja skóry, manicure i wiele innych. Możesz znaleźć dziedzinę, która najbardziej Cię fascynuje.
 • stabilność zawodowa: Włosy i skóra rosną ciągle, co oznacza, że ​​zawsze będzie popyt na usługi fryzjerskie i kosmetyczne, co zapewnia stabilność zawodową.
 • praca na własny rachunek: Po zdobyciu doświadczenia i klienteli, masz możliwość otwarcia własnego salonu fryzjerskiego lub gabinetu kosmetycznego.
 • rozwój osobisty: Branża ta wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności i śledzenia najnowszych trendów, co pozwala na osobisty i zawodowy rozwój.
 • radosne reakcje klientów: Zobaczenie zadowolenia i uśmiechu na twarzach klientów po przekształceniu ich wyglądu może być bardzo satysfakcjonujące.
 • praca w zespołach: W wielu salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych pracuje się w zespołach, co sprzyja budowaniu relacji i wymianie pomysłów.
 • wpływ na wizerunek osób: Twoja praca ma wpływ na wizerunek i pewność siebie klientów, co może przyczynić się do poprawy ich jakości życia.

Jeśli jesteś zainteresowany tworzeniem piękna i pomaganiem ludziom poprawić swoje samopoczucie oraz wygląd, branża fryzjersko-kosmetyczna może być fascynującym i satysfakcjonującym obszarem do pracy. To także dziedzina, w której możesz rozwijać się i spełniać zawodowo, zapewniając wsparcie i piękno innym ludziom. Ocenę nasycenia rynku w Twojej okolicy oraz możliwości rozwoju w tej specjalizacji pomoże Ci określić doradca zawodowy.

Fryzjer

W zakresie podstaw fryzjerstwa osoba wykonująca zawód fryzjera:

 • Określa anatomię oraz fizjologię włosów i skóry głowy
 • Diagnozuje stan włosów i skóry głowy
 • Analizuje wygląd klienta
 • Dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy i głowy
 • Rozpoznaje związki chemiczne wykorzystywane w preparatyce kosmetyków fryzjerskich
 • Rozpoznaje aparaty fryzjerskie narzędzia i przybory do wykonywania zabiegów fryzjerskich
 • Stosuje zasady teorii koloru
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych

W zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy osoba wykonująca zawód fryzjera:

 • Przeprowadza diagnozę stanu włosów i skóry głowy przed zabiegiem pielęgnacji, w tym:
  1. wymienia cechy zdrowych włosów i skóry głowy,
  2. analizuje stan włosów i skóry głowy klienta przed zabiegiem pielęgnacji,
  3. rozpoznaje stan włosów i skóry głowy klienta przed zabiegiem pielęgnacji,
  4. rozpoznaje nieprawidłowości włosów i skóry głowy klienta przed zabiegiem pielęgnacji,
  5. identyfikuje przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy klienta,
  6. wypełnia kartę diagnozy klienta przed zabiegiem pielęgnacji.
 • Określa działanie preparatów do zabiegów mycia i pielęgnacji na włosy i skórę głowy oraz włosy dodane, w tym:
  1. wymienia preparaty do ochrony, kondycjonowania i regeneracji włosów,
  2. opisuje działanie preparatów do zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz włosów dodanych,
  3. określa wpływ preparatów do mycia i pielęgnacji na stan włosów i skóry głowy,
  4. określa działanie składników preparatów na włosy i skórę głowy klienta,
  5. dobiera preparaty pielęgnacji do planowanego zabiegu fryzjerskiego,
  6. dobiera preparaty do zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz włosów dodanych.
 • Wykonuje zabieg mycia włosów i skóry głowy z zastosowaniem różnych metod i technik, w tym:
  1. planuje zabieg mycia włosów i skóry głowy,
  2. organizuje stanowisko pracy do zabiegu mycia włosów i skóry głowy,
  3. zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem zabiegu mycia włosów i skóry głowy,
  4. dobiera preparaty do mycia włosów i skóry głowy,
  5. wymienia metody i techniki mycia włosów i skóry głowy,
  6. wymienia techniki masażu skóry głowy,
  7. stosuje różne metody mycia włosów i skóry głowy,
  8. stosuje w trakcie zabiegu mycia włosów techniki masażu skóry głowy,
  9. wykonuje zabiegi mycia włosów i skóry głowy klienta zgodnie z kolejnością technologiczną i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  10. wykonuje zabiegi mycia włosów dodanych zgodnie z kolejnością technologiczną i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz zarostu męskiego zgodnie z kolejnością technologiczną i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
  1. identyfikuje rodzaje zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy,
  2. planuje zabieg pielęgnacji włosów i skóry głowy,
  3. organizuje stanowisko pracy do zabiegu pielęgnacji włosów i skóry głowy,
  4. zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem zabiegu pielęgnacji włosów i skóry głowy,
  5. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne ramowe, ochronne, profilaktyczne, kompleksowe zgodnie z kolejnością technologiczną i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  6. dobiera metody pielęgnacji włosów,
  7. wykonuje zabiegi pielęgnacji mechaniczne i chemiczne,
  8. dobiera preparaty do kondycjonowania i regeneracji włosów oraz stymulacji mieszków włosowych,
  9. wykonuje zabiegi pielęgnacji zarostu męskiego,
  10. dobiera rodzaj zabiegu pielęgnacji do stanu włosów i skóry głowy oraz włosów dodanych,
  11. wskazuje przeciwwskazania do wykonania zabiegów pielęgnacji.
 • przeprowadza dekontaminację stanowiska pracy i sprzętów używanych do zabiegu pielęgnacji, w tym:
  1. rozpoznaje rodzaje preparatów do dezynfekcji,
  2. wskazuje spektrum działania poszczególnych preparatów do dezynfekcji,
  3. stosuje metody dekontaminacji,
  4. oczyszcza stosowany podczas zabiegu pielęgnacji sprzęt i stanowisko pracy,
  5. dezynfekuje sprzęt i stanowisko pracy stosowany podczas zabiegu pielęgnacji,
  6. dobiera aparaty do sterylizacji sprzętu używanego podczas zabiegu pielęgnacji,
  7. wykonuje sterylizację sprzętu,
  8. umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady powstałe w wyniku wykonania zabiegu.

W zakresie nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzur osoba wykonująca zawód fryzjera:

 • Określa zabiegi nietrwałego odkształcania włosów, w tym:
  1. klasyfikuje metody i techniki nietrwałego odkształcania włosów,
  2. opisuje sposoby wykonania zabiegu nietrwałego odkształcania włosów,
  3. opisuje zmiany zachodzące we włosach podczas nietrwałego odkształcania włosów.
 • Przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem przed zabiegiem nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury, w tym:
  1. planuje rozmowę konsultacyjną z klientem przed zabiegiem nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  2. uwzględnia oczekiwania klienta w rozmowie konsultacyjnej przed zabiegiem nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  3. określa metody konsultacji z klientem podczas doboru fryzury i zakresu zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury.
 • Określa stan włosów i skóry głowy przed zabiegiem nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury, w tym:
  1. opisuje stan włosów i skóry głowy klienta pod kątem zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  2. określa typ i rodzaj włosów klienta pod kątem nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  3. określa właściwości włosów klienta pod kątem nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  4. posługuje się kartą diagnozy klienta pod kątem zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  5. określa przeciwwskazania do wykonywania zabiegów nietrwałego odkształcania włosów.
 • Określa preparaty stosowane do zabiegów nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury, w tym:
  1. rozpoznaje formę preparatu ze względu na stan skupienia i zastosowanie do zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  2. rozróżnia preparaty stosowane na włosy suche i mokre,
  3. rozróżnia preparaty stosowane przed zabiegiem nietrwałego odkształcania włosów (pianki, preparaty zabezpieczające włosy przed wysoką temperaturą),
  4. rozróżnia preparaty stosowane po zabiegu nietrwałego odkształcania włosów, w tym: lakiery, gumy, woski, pomady,
  5. określa zastosowanie preparatów do formowania fryzury.
 • Organizuje stanowisko pracy do zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury, w tym:
  1. rozróżnia narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie stosowane podczas zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  2. rozróżnia odzież ochronną i zabiegową stosowaną podczas zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  3. opisuje preparaty fryzjerskie stosowane przed wykonaniem i po wykonaniu zabiegu nietrwałego odkształcania włosów,
  4. określa preparaty fryzjerskie stosowane przed wykonaniem i po wykonaniu zabiegu formowania fryzury,
  5. przygotowuje narzędzia, przybory, odzież ochronną i zabiegową oraz preparaty do zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury.
 • Wykonuje zabiegi nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury z zachowaniem kolejności technologicznej, w tym:
  1. określa kształt głowy i twarzy klienta pod kątemzabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  2. określa profil twarzy do zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  3. dobiera kształt fryzury do cech indywidualnych urody klienta,
  4. dobiera metody i techniki do nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  5. zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  6. przygotowuje włosy do zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  7. dobiera preparaty do wykonania zabiegów nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  8. stosuje podział włosów na sekcje i separacje do nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  9. wykonuje zabieg nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury różnymi technikami.
 • Określa sposoby korygowania błędów popełnionych podczas nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury, w tym:
  1. rozpoznaje błędy popełnione podczas zabiegów nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  2. określa sposób korekty na podstawie zaobserwowanej nieprawidłowości,
  3. koryguje błędy popełnione podczas nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury.
 • Wykonuje fryzury dzienne, w tym:
  1. opisuje formy fryzur dziennych damskich i męskich,
  2. określa sposoby tworzenia fryzur, w tym harmonię, trójwymiarowość, proporcje, kompozycje,
  3. korzysta ze źródeł multimedialnych w poszukiwaniu inspiracji,
  4. wykonuje fryzury dzienne zgodne ze zmieniającą się modą,
  5. układa fryzury dzienne zgodne z typem urody klienta,
  6. określa wpływ konturu zewnętrznego i wewnętrznego fryzury na proporcje głowy i twarzy,
  7. wykonuje fryzury dzienne korygujące mankamenty urody,
  8. wykonuje fryzury dzienne z wykorzystaniem włosów dodanych,
  9. wykonuje sploty i warkocze.
 • Wykonuje fryzury wieczorowe, w tym:
  1. określa rodzaje koków i upięć,
  2. wykonuje plecionki,
  3. układa fryzury wieczorowe z włosów o różnej długości,
  4. upina fryzury wieczorowe z włosów o różnej długości,
  5. tworzy fryzury wieczorowe z zastosowaniem różnego rodzaju dopinek, ozdób, wypełniaczy,
  6. stosuje zasady tworzenia formy fryzury wieczorowej,
  7. wykonuje fryzury wieczorowe z wykorzystaniem włosów dodanych.
 • Przeprowadza dekontaminację stanowiska pracy i sprzętu użytego podczas zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury, w tym:
  1. porządkuje stanowisko pracy i oczyszcza sprzęt stosowany podczas zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  2. dezynfekuje stanowisko pracy i sprzęt stosowany podczas zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  3. dobiera aparaty do sterylizacji sprzętu używanego podczas zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  4. wykonuje sterylizację sprzętu używanego do nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury,
  5. umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady powstałe w wyniku wykonania zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury.

W zakresie trwałego odkształcania włosów osoba wykonująca zawód fryzjera:

 • Określa zabiegi i technologie trwałego odkształcania włosów, w tym:
  1. rozróżnia rodzaje zabiegów trwałego odkształcania włosów,
  2. określa zmiany w technologii wykonania zabiegów trwałego odkształcania włosów,
  3. opisuje metody i techniki trwałego odkształcania włosów,
  4. opisuje technologie wykonania zabiegu trwałego, odkształcania włosów (np. skręcanie, prostowanie),
  5. określa zmiany zachodzące we włosach podczas trwałego odkształcania włosów.
 • Określa preparaty fryzjerskie i technologie do wykonania zabiegów trwałego odkształcania włosów, w tym:
  1. rozpoznaje formy preparatów ze względu na stan skupienia i zastosowanie do zabiegu trwałego odkształcania włosów,
  2. opisuje preparaty do trwałego odkształcania włosów ze względu na wartość pH,
  3. rozróżnia preparaty stosowane przed wykonaniem zabiegów trwałego odkształcania włosów (np. wyrównujące i zabezpieczające strukturę włosów),
  4. rozróżnia preparaty stosowane do wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów (np. ze względu na moc i zastosowanie),
  5. wymienia preparaty stosowane po wykonaniu zabiegów trwałego odkształcania włosów (neutralizatory i preparaty pielęgnacyjne).
 • Określa metody i techniki wykonywania trwałego odkształcania włosów, w tym:
  1. rozróżnia czynniki chemiczne, mechaniczne, fizyczne wpływające na efekt trwałego odkształcania włosów,
  2. opisuje metody i techniki trwałego odkształcania włosów,
  3. opisuje sposoby nawijania włosów na wałki podczas trwałego odkształcania włosów,
  4. opisuje etapy trwałego odkształcania włosów,
  5. stosuje zasady wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów.
 • Przeprowadza konsultację z klientem i diagnozę włosów i skóry głowy przed zabiegiem trwałego odkształcania włosów, w tym:
  1. określa oczekiwania klienta w rozmowie konsultacyjnej przed zabiegiem trwałego odkształcania włosów,
  2. ustala zakres zabiegu i stopień trwałego odkształcania włosów na podstawie oczekiwań klienta,
  3. rozpoznaje nieprawidłowości włosów i skóry głowy przed zabiegiem trwałego odkształcania włosów,
  4. posługuje się kartą diagnozy klienta do zabiegu trwałego odkształcania włosów,
  5. wnioskuje na podstawie uzupełnionej karty diagnozy klienta dobór technologii wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów.
 • Dobiera preparaty fryzjerskie do wykonania zabiegów trwałego odkształcania włosów zgodnie z zasadami technologii i bezpieczeństwa, w tym:
  1. dobiera preparaty zabezpieczające stosowane na włosy przed zabiegiem trwałego odkształcania włosów,
  2. dobiera preparaty do trwałego odkształcania włosów, uwzględniając stan i jakość włosów,
  3. dobiera preparaty stosowane po zabiegu trwałego odkształcania włosów, uwzględniając stan i jakość włosów.
 • Organizuje stanowisko pracy do zabiegu trwałego odkształcania włosów, w tym:
  1. rozróżnia narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie stosowane podczas zabiegu trwałego odkształcania włosów,
  2. rozróżnia odzież ochronną i zabiegową stosowaną podczas zabiegu trwałego odkształcania włosów,
  3. przygotowuje sprzęt, odzież ochronną i zabiegową oraz preparaty do zabiegu trwałego odkształcania włosów.
 • Wykonuje zabieg trwałego odkształcania włosów zgodnie z kolejnością technologiczną, w tym:
  1. określa przeciwwskazania do wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów,
  2. dobiera metody i techniki do trwałego odkształcania włosów,
  3. dobiera średnicę wałków do pożądanego efektu trwałego odkształcania włosów,
  4. stosuje instrukcję producenta do wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów,
  5. określa podział włosów na sekcje i separacje do trwałego odkształcania włosów,
  6. dobiera preparat do trwałego odkształcania włosów do stanu i jakości włosów,
  7. zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem zabiegu trwałego odkształcania włosów,
  8. wykonuje zabieg trwałego odkształcania włosów z zachowaniem kolejności technologicznej,
  9. stosuje preparaty przed zabiegiem i po zabiegu trwałego odkształcania włosów,
  10. wykonuje zabieg trwałego odkształcania włosów różnymi technikami i sposobami nawijania włosów.
 • Określa sposoby korygowania błędów popełnionych podczas trwałego odkształcania włosów, w tym:
  1. rozpoznaje błędy popełnione podczas trwałego odkształcania włosów,
  2. dobiera sposoby korygowania błędów technologicznych do uzyskanego niepożądanego efektu trwałego odkształcania włosów,
  3. koryguje błędy popełnione podczas trwałego odkształcania włosów.
 • Przeprowadza dekontaminację sprzętu użytego podczas zabiegu trwałego odkształcania włosów, w tym:
  1. oczyszcza narzędzia, przybory, aparaty, konsolę i myjnię fryzjerską po wykonaniu zabiegu trwałego odkształcania włosów,
  2. dezynfekuje narzędzia, przybory, konsolę i myjnię fryzjerską po wykonaniu zabiegu trwałego odkształcania włosów,
  3. umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady powstałe w wyniku wykonania zabiegu trwałego odkształcania włosów.

W zakresie strzyżenia damskiego i męskiego włosów oraz formowania zarostu męskiego osoba wykonująca zawód fryzjera:

 • Rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego, w tym:
  1. opisuje narzędzia tnące stosowane do wykonania zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  2. opisuje rodzaje maszynek do strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  3. rozpoznaje grzebienie do strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego.
 • Rozpoznaje indywidualne cechy anatomii i urody klienta przed wykonaniem zabiegu strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego, w tym:
  1. różnicuje elementy budowy głowy i twarzy klienta pod kątem zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  2. ocenia kształt głowy i twarzy klienta pod kątem zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  3. określa profil twarzy klienta przed wykonaniem zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  4. rozróżnia nieprawidłowości porostu włosów i zarostu męskiego.
 • Przeprowadza konsultację z klientem oraz diagnozę włosów i skóry głowy przed zabiegiem strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego, w tym:
  1. ocenia stan włosów i skóry głowy klienta pod kątem zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  2. rozpoznaje nieprawidłowości włosów i skóry głowy przed zabiegiem strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  3. ustala zakres strzyżenia włosów,
  4. poznaje życzenia klienta pod kątem zabiegu strzyżenia włosów,
  5. poznaje życzenia klienta pod kątem zabiegu formowania zarostu męskiego.
 • Organizuje stanowisko pracy do zabiegu strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego, w tym:
  1. dobiera narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie do zabiegu strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego,
  2. rozróżnia odzież ochronną i zabiegową stosowaną podczas zabiegu strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego,
  3. dobiera narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie stosowane podczas zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  4. organizuje stanowisko pracy do zabiegu strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego zgodnie z ergonomią i procedurami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Określa metody, sposoby i techniki strzyżenia włosów, w tym:
  1. opisuje metody, sposoby i techniki strzyżenia włosów,
  2. określa zastosowanie technik strzyżenia włosów do struktury włosów,
  3. określa czynniki wpływające na efekt strzyżenia włosów,
  4. klasyfikuje techniki strzyżenia włosów,
  5. stosuje zasady wykonania zabiegu strzyżenia włosów,
  6. stosuje różne sposoby strzyżenia włosów.
 • Określa techniki formowania zarostu męskiego, w tym:
  1. opisuje rodzaje zarostu męskiego,
  2. określa czynniki wpływające na efekt formowania zarostu męskiego,
  3. klasyfikuje techniki formowania zarostu męskiego,
  4. stosuje zasady wykonania zabiegu formowania zarostu męskiego.
 • Dobiera metody i techniki pracy do zabiegu strzyżenia włosów, w tym:
  1. dobiera metodę strzyżenia do rodzaju i jakości włosów i oczekiwanego efektu,
  2. dobiera technikę strzyżenia do rodzaju i jakości włosów i oczekiwanego efektu.
 • Dobiera metody i techniki pracy do zabiegu formowania zarostu męskiego, w tym:
  1. opisuje metody i techniki formowania zarostu męskiego (na sucho, na mokro, cieniowanie, trymowanie),
  2. opisuje metodę i technikę formowania zarostu męskiego w zależności od zarostu, w tym: zarost sztywny, miękki, z ubytkami,
  3. dobiera techniki formowania zarostu męskiego w zależności od budowy anatomicznej twarzy klienta (cieniowanie, trymowanie).
 • Dobiera podział na sekcje i separacje do zabiegu strzyżenia włosów zgodnie z formą fryzury, w tym:
  1. klasyfikuje rodzaje sekcji i separacji do zabiegu strzyżenia włosów,
  2. rozróżnia rodzaje sekcji, np. krzyżowa, klasyczna,
  3. rozróżnia rodzaje linii separacji do zabiegu strzyżenia włosów (poziome, pionowe, ukośne),
  4. stosuje zasady wydzielania linii separacji do zabiegu strzyżenia włosów,
  5. dobiera rodzaje sekcji w zależności od kształtu planowanej formy strzyżenia,
  6. dobiera rodzaj linii separacji do określonej formy strzyżenia.
 • Ustala etapy strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego, w tym:
  1. planuje zabieg strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego zgodnie z życzeniem klienta,
  2. określa etapy strzyżenia włosów,
  3. określa etapy formowania zarostu męskiego.
 • Rozpoznaje rodzaje i formy strzyżeń damskich i męskich oraz formy zarostu męskiego, w tym:
  1. rozpoznaje formy strzyżeń damskich: spójną, stopniowaną, przyrastającą warstwowo, jednolitą warstwowo,
  2. opisuje rodzaje strzyżeń damskich, z uwzględnieniem długości włosów,
  3. opisuje rodzaje strzyżeń męskich klasycznych,
  4. opisuje formy strzyżeń męskich,
  5. opisuje formy zarostu męskiego,
  6. określa elementy zarostu twarzy mężczyzny (wąsy, broda, bokobrody).
 • Wykonuje strzyżenie włosów damskie i męskie, w tym:
  1. zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem zabiegu strzyżenia włosów,
  2. wykonuje strzyżenie włosów damskie i męskie dobraną metodą, sposobem i techniką,
  3. rozpoznaje rodzaje dystrybucji i projekcji w strzyżeniu włosów,
  4. wykonuje strzyżenie włosów damskich i męskich z zastosowaniem podziału na sekcje i separacje,
  5. wykonuje strzyżenie włosów damskie i męskie z zachowaniem kolejności technologicznej,
  6. wykonuje strzyżenie włosów damskie i męskie z zastosowaniem pasm pamięci,
  7. wykonuje różne formy strzyżenia (koła, kwadratu, owalu, trójkąta),
  8. stosuje do strzyżenia zarostu męskiego różne narzędzia tnące (maszynki, trymery, nożyce).
 • Wykonuje formowanie zarostu męskiego, w tym:
  1. zabezpiecza odzież klienta przed wykonaniem zabiegu formowania zarostu męskiego,
  2. wykonuje formowanie zarostu męskiego korygującego podstawowe kształty twarzy,
  3. wykonuje formowanie zarostu męskiego podkreślające indywidualne cechy urody klienta,
  4. wykonuje formowanie zarostu męskiego z zachowaniem kolejności technologicznej,
  5. wykonuje strzyżenie różnych form zarostu męskiego (np. brody pełnej, półpełnej),
  6. stosuje do strzyżenia włosów różne narzędzia tnące jedno- i dwuostrzowe.
 • Określa sposoby korygowania błędów popełnionych podczas strzyżenia włosów, w tym:
  1. rozróżnia błędy popełniane podczas strzyżenia włosów,
  2. stosuje narzędzia tnące do korygowania błędów popełnionych podczas strzyżenia włosów,
  3. dobiera sposoby korygowania błędów popełnionych podczas strzyżenia włosów.
 • Przeprowadza dekontaminację i konserwację sprzętu użytego w zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego, w tym:
  1. oczyszcza stanowisko pracy, grzebienie i narzędzia tnące stosowane podczas zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  2. dezynfekuje grzebienie i narzędzia tnące stosowane podczas zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  3. dobiera aparaty do sterylizacji grzebieni i narzędzi tnących używanych podczas zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  4. wykonuje sterylizację narzędzi tnących używanych podczas zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  5. umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady powstałe w wyniku wykonania zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego,
  6. wykonuje konserwację narzędzi tnących.

W zakresie zmiany koloru włosów osoba wykonująca zawód fryzjera:

 • Określa zabiegi zmiany koloru włosów, w tym:
 1. rozróżnia rodzaje zabiegów zmiany koloru włosów (koloryzacji rozjaśniającej, przyciemniającej i tonującej oraz rozjaśniania właściwego),
 2. opisuje zmiany zachodzące we włosach podczas koloryzacji rozjaśniającej, przyciemniającej i tonującej oraz rozjaśniania włosów,
 3. rozróżnia metody i techniki koloryzacji rozjaśniającej, przyciemniającej i tonującej oraz rozjaśniania właściwego.
 • Dokonuje analizy palety kolorystycznej (określa pigmenty wzmacniające kolor; szereguje poziomy kolorystyczne), w tym:
 1. omawia budowę palety kolorystycznej,
 2. określa głębię i kierunek koloru,
 3. rozróżnia oznaczenia literowe i numeryczne we wzornikach kolorów włosów.
 • Określa preparaty fryzjerskie stosowane do zabiegów zmiany koloru włosów, w tym:
 1. określa zastosowanie farb roślinnych i syntetycznych,
 2. określa skład i funkcję preparatów stosowanych do zabiegów zmiany koloru włosów,
 3. opisuje preparaty: krótkotrwale koloryzujące, tymczasowe, półtrwałe, trwałe, roślinne, odsiwiacze i preparaty rozjaśniające,
 4. określa właściwości nadtlenku wodoru,
 5. rozróżnia rodzaje preparatów stosowanych do zabiegów zmiany koloru włosów,
 6. różnicuje działanie roztworów nadtlenku wodoru na włosy.
 • Dokonuje analizy wyglądu i oczekiwań klienta przed zabiegiem zmiany koloru włosów, w tym:
 1. identyfikuje kolor naturalny i wyjściowy włosów klienta,
 2. prowadzi rozmowę konsultacyjną z klientem pod kątem zabiegu zmiany koloru włosów,
 3. wyjaśnia klientowi różnice między rodzajami zabiegów zmiany koloru włosów,
 4. uzasadnia wybór koloru docelowego zgodnego z życzeniem klienta,
 5. określa kształty głowy i twarzy klienta do zabiegu zmiany koloru włosów,
 6. określa typ kolorystyczny klienta do zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Wykonuje diagnozę włosów i skóry głowy przed zabiegiem zmiany koloru włosów (rozpoznaje nieprawidłowości włosów i skóry głowy pod kątem zabiegu zmiany koloru włosów; analizuje dane z karty diagnozy klienta pod kątem zabiegu zmiany koloru włosów), w tym:
 1. wypełnia kartę diagnozy klienta, z uwzględnieniem oczekiwań klienta dotyczących zmiany koloru włosów,
 2. ocenia stan włosów i skóry głowy klienta pod kątem zabiegu zmiany koloru włosów,
 3. posługuje się kartą diagnozy klienta pod kątem zabiegu zmiany koloru włosów,
 4. określa procentowy udział włosów siwych.
 • Określa przeciwwskazania do zmiany koloru włosów, w tym:
 1. wykonuje próbę uczuleniową przed zabiegiem zmiany koloru włosów,
 2. analizuje wyniki próby uczuleniowej przed zabiegiem zmiany koloru włosów,
 3. rozpoznaje przeciwwskazania do zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Organizuje stanowisko pracy do zabiegu zmiany koloru włosów, w tym:
 1. rozróżnia narzędzia, przybory i aparaty fryzjerskie stosowane podczas zabiegu zmiany koloru włosów,
 2. rozróżnia odzież ochronną i zabiegową stosowaną podczas zabiegu zmiany koloru włosów,
 3. omawia preparaty fryzjerskie stosowane przed wykonaniem i po wykonaniu zabiegu zmiany koloru włosów,
 4. dobiera sprzęt, odzież ochronną i zabiegową oraz preparaty do wybranego rodzaju zabiegu zmiany koloru włosów,
 5. organizuje stanowisko pracy zgodnie z ergonomią i procedurami bezpieczeństwa i higieny pracy do zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Dobiera metody i techniki zmiany koloru włosów, w tym:
 1. ustala zakres zabiegu zmiany koloru włosów na podstawie diagnozy i oczekiwań klienta (np. zmiana koloru całościowa, częściowa, rozjaśnianie, koloryzacja),
 2. dobiera metodę do wybranego rodzaju zabiegu zmiany koloru włosów (np. rozjaśnianie, przyciemnianie),
 3. dobiera technikę do wybranego rodzaju zabiegu, długości włosów, oczekiwanego efektu zmiany koloru włosów,
 4. uzasadnia wybór metody i techniki zmiany koloru włosów.
 • Ustala etapy zabiegu zmiany koloru włosów, w tym:
 1. określa etapy zabiegu koloryzacji włosów,
 2. określa etapy zabiegu rozjaśniania włosów,
 3. opisuje zabiegi przygotowawcze, w tym: pojaśnienie, dekoloryzację, korodowanie, pigmentację włosów.
 • Wykonuje zabieg zmiany koloru włosów z zachowaniem kolejności technologicznej i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (przygotowuje klienta do zabiegu zmiany koloru włosów; stosuje preparaty do planowanego zabiegu zmiany koloru włosów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaleceń producenta preparatu), w tym:
 1. zabezpiecza odzież i kontur porostu klienta do zabiegu zmiany koloru włosów,
 2. stosuje podział porostu na sekcje i separacje do zabiegu zmiany koloru włosów,
 3. szacuje ilość preparatów do wykonania zabiegu zmiany koloru włosów,
 4. przygotowuje mieszaninę do zabiegu zmiany koloru włosów,
 5. odmierza preparaty przy użyciu specjalistycznej aparatury i przyborów,
 6. wykonuje koloryzację i rozjaśnianie włosów damskich i męskich dobraną metodą i techniką,
 7. wykonuje zabiegi rozjaśniania i koloryzacji całościowej, odrostów, wybranych pasm i sekcji włosów,
 8. wykonuje zabiegi korekcji koloru (np. tonowanie),
 9. wykonuje zabiegi pielęgnacyjne po zabiegach zmiany koloru włosów.
 • Wykonuje zabieg koloryzacji włosów siwych i szpakowatych, w tym:
 1. określa proporcje włosów siwych do naturalnych,
 2. ustala etapy koloryzacji włosów siwych i szpakowatych,
 3. ustala recepturę mieszaniny koloryzującej do włosów siwych i szpakowatych,
 4. przygotowuje włosy siwe i szpakowate do zabiegu koloryzacji,
 5. stosuje podział porostu na sekcje do dobranej techniki koloryzacji włosów siwych i szpakowatych,
 6. wykonuje koloryzację włosów o różnym procencie siwizny,
 7. wykonuje zabieg koloryzacji włosów z zastosowaniem specjalistycznej aparatury.
 • Określa sposoby korygowania błędów popełnionych podczas zabiegu zmiany koloru włosów, w tym:
 1. rozpoznaje błędy popełnione podczas zabiegu zmiany koloru włosów,
 2. dobiera sposób korygowania błędów popełnionych podczas zabiegu koloryzacji i rozjaśniania,
 3. wykonuje korektę koloru.
 • Przeprowadza dekontaminację sprzętu użytego podczas zabiegu zmiany koloru włosów, w tym:
 1. oczyszcza sprzęt i stanowisko pracy z włosów i zanieczyszczeń preparatami po zabiegu zmiany koloru włosów,
 2. dezynfekuje miseczki, pędzle i grzebienie po zabiegu zmiany koloru włosów,
 3. segreguje odpady chemiczne i ogólne po zabiegu zmiany koloru włosów.

Pracownik pomocniczy fryzjera

W zakresie podstaw fryzjerstwa osoba wykonująca zawód pracownika pomocniczego fryzjera:

 • Określa anatomię oraz fizjologię włosów i skóry głowy.
 • Analizuje wygląd klienta.
 • Rozpoznaje aparaty fryzjerskie, narzędzia i przybory oraz odzież zabiegową i ochronną do wykonywania zabiegów fryzjerskich.

W zakresie wykonywania zabiegów mycia pielęgnacji włosów i skóry głowy osoba wykonująca zawód pracownika pomocniczego fryzjera:

 • Rozpoznaje zabiegi mycia i pielęgnacji włosów i skóry głowy.
 • Przygotowuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu pielęgnacji włosów.
 • Rozpoznaje preparaty do mycia i pielęgnacji włosów i skóry głowy.
 • Wykonuje czynność mycia włosów i skóry głowy z zastosowaniem różnych metod i technik.
 • Wykonuje czynności pielęgnacyjne zgodnie z zaleceniem fryzjera.
 • Przygotowuje klienta do zabiegów mycia i pielęgnacji włosów i skóry głowy.

W zakresie odkształcania włosów we współpracy z fryzjerem osoba wykonująca zawód pracownika pomocniczego fryzjera:

 • Rozpoznaje nietrwałą i trwałą zmianę kształtu włosów.
 • Przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu zmiany kształtu włosów.
 • Przygotowuje klienta do zabiegu zmiany kształtu włosów.
 • Stosuje zasady podziału porostu włosów do zabiegu zmiany kształtu włosów.
 • Współpracuje z fryzjerem podczas wykonywania zabiegu zmiany kształtu włosów.
 • Wykonuje nawijanie włosów na wałki do zabiegu zmiany kształtu włosów.
 • Wykonuje modelowanie włosów.
 • Wykonuje dekontaminację stanowiska pracy po zabiegu zmiany kształtu włosów.

W zakresie asystowania podczas strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego osoba wykonująca zawód pracownika pomocniczego fryzjera:

 • Przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego.
 • Współpracuje z fryzjerem podczas wykonywania zabiegu strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego.
 • Wykonuje dekontaminację stanowiska pracy po wykonaniu zabiegu strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego.

W zakresie asystowania podczas zabiegów zmiany koloru włosów osoba wykonująca zawód pracownika pomocniczego fryzjera:

 • Rozpoznaje rodzaje, techniki oraz metody zmiany koloru włosów.
 • Przygotowuje stanowisko fryzjerskie do zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Przygotowuje klienta do zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Współpracuje z fryzjerem podczas wykonywania zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Rozpoznaje preparaty fryzjerskie stosowane do zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Wykonuje podziały porostu do zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Wykonuje dekontaminację stanowiska pracy po wykonaniu zabiegu zmiany koloru włosów.

Technik usług fryzjerskich

W zakresie podstaw fryzjerstwa osoba wykonująca zawód technika usług fryzjerskich:

 • Określa anatomię oraz fizjologię włosów i skóry głowy.
 • Diagnozuje stan włosów i skóry głowy.
 • Analizuje wygląd klienta.
 • Dobiera proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy i głowy.
 • Rozpoznaje związki chemiczne wykorzystywane w preparatyce kosmetyków fryzjerskich.
 • Rozpoznaje aparaty fryzjerskie narzędzia i przybory do wykonywania zabiegów fryzjerskich.
 • Stosuje zasady teorii koloru.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy osoba wykonująca zawód technika usług fryzjerskich:

 • Przeprowadza diagnozę stanu włosów i skóry głowy przed zabiegiem pielęgnacji.
 • Określa działanie preparatów do zabiegów mycia i pielęgnacji na włosy i skórę głowy oraz włosy dodane.
 • Wykonuje zabieg mycia włosów i skóry głowy z zastosowaniem różnych metod i technik.
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacji włosów i skóry głowy oraz zarostu męskiego zgodnie z kolejnością technologiczną i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przeprowadza dekontaminację stanowiska pracy i sprzętów używanych do zabiegu pielęgnacji.

W zakresie nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzur osoba wykonująca zawód technika usług fryzjerskich:

 • Określa zabiegi nietrwałego odkształcania włosów.
 • Przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem przed zabiegiem nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury.
 • Określa stan włosów i skóry głowy przed zabiegiem nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury.
 • Określa preparaty stosowane do zabiegów nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury.
 • Organizuje stanowisko pracy do zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury.
 • Wykonuje zabiegi nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury z zachowaniem kolejności technologicznej.
 • Określa sposoby korygowania błędów popełnionych podczas nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury.
 • Wykonuje fryzury dzienne.
 • Wykonuje fryzury wieczorowe.
 • Przeprowadza dekontaminację stanowiska pracy i sprzętu użytego podczas zabiegu nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzury.

W zakresie trwałego odkształcania włosów osoba wykonująca zawód technika usług fryzjerskich:

 • Określa zabiegi i technologie trwałego odkształcania włosów.
 • Określa preparaty fryzjerskie i technologie do wykonania zabiegów trwałego odkształcania włosów.
 • Określa metody i techniki wykonywania trwałego odkształcania włosów.
 • Przeprowadza konsultację z klientem i diagnozę włosów i skóry głowy przed zabiegiem trwałego odkształcania włosów.
 • Dobiera preparaty fryzjerskie do wykonania zabiegów trwałego odkształcania włosów zgodnie z zasadami technologii i bezpieczeństwa.
 • Organizuje stanowisko pracy do zabiegu trwałego odkształcania włosów.
 • Wykonuje zabieg trwałego odkształcania włosów zgodnie z kolejnością technologiczną.
 • Określa sposoby korygowania błędów popełnionych podczas trwałego odkształcania włosów.
 • Przeprowadza dekontaminację sprzętu użytego podczas zabiegu trwałego odkształcania włosów.

W zakresie strzyżenia damskiego i męskiego włosów oraz formowania zarostu męskiego osoba wykonująca zawód technika usług fryzjerskich:

 • Rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego.
 • Rozpoznaje indywidualne cechy anatomii i urody klienta przed wykonaniem zabiegu strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego.
 • Przeprowadza konsultację z klientem oraz diagnozę włosów i skóry głowy przed zabiegiem strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego.
 • Organizuje stanowisko pracy do zabiegu strzyżenia włosów oraz formowania zarostu męskiego.
 • Określa metody, sposoby i techniki strzyżenia włosów.
 • Określa techniki formowania zarostu męskiego.
 • Dobiera metody i techniki pracy do zabiegu strzyżenia włosów.
 • Dobiera metody i techniki pracy do zabiegu formowania zarostu męskiego.
 • Dobiera podział na sekcje i separacje do zabiegu strzyżenia włosów zgodnie z formą fryzury.
 • Ustala etapy strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego.
 • Rozpoznaje rodzaje i formy strzyżeń damskich i męskich oraz formy zarostu męskiego.
 • Wykonuje strzyżenie włosów damskie i męskie.
 • Wykonuje formowanie zarostu męskiego.
 • Określa sposoby korygowania błędów popełnionych podczas strzyżenia włosów.
 • Przeprowadza dekontaminację i konserwację sprzętu użytego w zabiegu strzyżenia włosów i formowania zarostu męskiego.

W zakresie zmiany koloru włosów osoba wykonująca zawód technika usług fryzjerskich:

 • Określa zabiegi zmiany koloru włosów.
 • Dokonuje analizy palety kolorystycznej (określa pigmenty wzmacniające kolor; szereguje poziomy kolorystyczne).
 • Określa preparaty fryzjerskie stosowane do zabiegów zmiany koloru włosów.
 • Dokonuje analizy wyglądu i oczekiwań klienta przed zabiegiem zmiany koloru włosów.
 • Wykonuje diagnozę włosów i skóry głowy przed zabiegiem zmiany koloru włosów (rozpoznaje nieprawidłowości włosów i skóry głowy pod kątem zabiegu zmiany koloru włosów; analizuje dane z karty diagnozy klienta pod kątem zabiegu zmiany koloru włosów).
 • Określa przeciwwskazania do zmiany koloru włosów.
 • Organizuje stanowisko pracy do zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Dobiera metody i techniki zmiany koloru włosów.
 • Ustala etapy zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Wykonuje zabieg zmiany koloru włosów z zachowaniem kolejności technologicznej i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (przygotowuje klienta do zabiegu zmiany koloru włosów; stosuje preparaty do planowanego zabiegu zmiany koloru włosów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaleceń producenta preparatu).
 • Wykonuje zabieg koloryzacji włosów siwych i szpakowatych.
 • Określa sposoby korygowania błędów popełnionych podczas zabiegu zmiany koloru włosów.
 • Przeprowadza dekontaminację sprzętu użytego podczas zabiegu zmiany koloru włosów.

Technik usług kosmetycznych

W zakresie podstaw kosmetyki osoba wykonująca zawód technika usług kosmetycznych:

 • Rozpoznaje rodzaje skóry i cery.
 • Projektuje kartę klienta.
 • Wyjaśnia wpływ odżywiania człowieka na skórę.
 • Wyjaśnia wpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia człowieka.
 • Przyporządkowuje preparaty kosmetyczne do zabiegu.
 • Określa przepisy sanitarnoepidemiologiczne podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.
 • Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych w gabinecie kosmetycznym.
 • Stosuje przepisy prawa dotyczące zakładania gabinetu kosmetycznego.
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
 • Planuje i podejmuje działania marketingowe służące prowadzeniu gabinetu kosmetycznego.
 • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

W zakresie wykorzystania wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej osoba wykonująca zawód technika usług kosmetycznych:

 • Charakteryzuje budowę anatomiczną i fizjologię człowieka.
 • Diagnozuje stan skóry i przydatków skórnych.
 • Charakteryzuje przeciwwskazania do wykonania zabiegów na podstawie zmian patologicznych na skórze oraz przydatkach skórnych.
 • Przestrzega zasad profilaktyki chorób skóry i przydatków skórnych.

W zakresie zastosowania fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych osoba wykonująca zawód technika usług kosmetycznych:

 • Charakteryzuje surowce kosmetyczne.
 • Charakteryzuje składniki chemiczne preparatów kosmetycznych.
 • Rozróżnia czynniki fizykalne stosowane w aparatach i urządzeniach kosmetycznych.

W zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała osoba wykonująca zawód technika usług kosmetycznych:

 • Przeprowadza wywiad z klientem.
 • Przeprowadza diagnozę kosmetyczną niezbędną do wykonania zabiegu pielęgnacyjnego.
 • Sporządza kartę klienta.
 • Wykonuje czynności przygotowujące do zabiegu pielęgnacyjnego twarzy, szyi i dekoltu, okolic biustu, brzucha i pośladków, skóry głowy.
 • Wykonuje masaż kosmetyczny twarzy i ciała.
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu (odżywcze, nawilżające, normalizujące, liftingujące, złuszczające, regenerujące),
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne skóry głowy.
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne twarzy, ciała i skóry głowy z wykorzystaniem kosmetyków i aparatury kosmetycznej.
 • Wykonuje zabiegi oczyszczające skórę twarzy i pleców.
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne ciała.
 • Wykonuje zabiegi depilacji ciała.
 • Porządkuje stanowisko pracy.
 • Charakteryzuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.
 • Ustala zasady pielęgnacji twarzy i ciała, skóry głowy, dłoni i stóp w warunkach domowych.
 • Rozróżnia zadania, obowiązki i uprawnienia prowadzącego gabinet kosmetyczny.
 • Posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony praw konsumenta.

W zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy osoba wykonująca zawód technika usług kosmetycznych:

 • Wyjaśnia specyfikę pracy związanej z zabiegami pielęgnacyjnymi i upiększającymi okolic oczu.
 • Wykonuje zabieg pielęgnacyjny i upiększający oprawy oczu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakresie wykonywania makijażu twarzy osoba wykonująca zawód technika usług kosmetycznych:

 • Wykonuje czynności przygotowujące do makijażu.
 • Przeprowadza diagnozę kosmetyczną niezbędną do wykonania makijażu.
 • Przestrzega zasad korygowania kształtu i elementów twarzy.
 • Projektuje makijaż.
 • Posługuje się wiedzą z zakresu poradnictwa kosmetycznego.

W zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp osoba wykonująca zawód technika usług kosmetycznych:

 • Wykonuje czynności przygotowujące do zabiegu pielęgnacyjnego dłoni (manicure) lub stóp (pedicure).
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne dłoni (manicure) zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne stóp (pedicure) zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dobiera narzędzia i urządzenia specjalistyczne w zabiegach pielęgnacyjnych dłoni i stóp.
 • Ustala działania zachowawcze w profilaktyce defektów skóry i paznokci dłoni oraz stóp.

W zakresie wykonywania zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia osoba wykonująca zawód technika usług kosmetycznych:

 • Przeprowadza diagnozę kosmetyczną niezbędną do wykonania zabiegu upiększającego naturalną płytkę paznokcia.
 • Dokonuje czynności przygotowujących do zabiegu upiększającego naturalną płytkę paznokcia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Wykonuje zabiegi upiększające naturalną płytkę paznokcia z zastosowaniem preparatów, narzędzi i aparatury kosmetycznej.
 • Ustala pielęgnację naturalnej płytki paznokcia w warunkach domowych.