O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK) to organizacja krajowa zrzeszająca ponad 2000 doradców zawodowych, naukowców, psychologów, socjologów, ekonomistów, prawników, osoby związane z poradnictwem zawodowym oraz instytucje rynku pracy, inne podmioty publiczne i prywatne, organizacje społeczne, zajmujące się profesjonalnym doradztwem kariery w Polsce i za granicą (HdBA). NFDK posiada uznany potencjał edukacyjny, dorobek praktyczny i naukowy wypracowany w toku ponad 25-letniej działalności. NFDK jest inicjatorem wielu reform i rozwiązań prawnych dla instytucji rynku pracy i edukacji. W ostatnich 5 latach NFDK zrealizowało 21 projektów UE w całym kraju z zakresu doradztwa i wparcia rynku pracy i edukacji, w tym projekty metropolitalnych obszarów edukacyjnych.

Obecnie NFDK wskazuje i podkreśla wielkie znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego, ukierunkowanego na naukę w miejscu pracy, co jest elementem budowania nowoczesnej polskiej gospodarki rynkowej opartej na wiedzy. NFDK współpracuje z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi w Polsce, jak też w innych krajach Unii Europejskiej w ramach wielu projektów zagranicznych. Przykładem jest zrealizowany z wyróżnieniem i nagrodą Komisji Europejskiej, projekt UE Kobieta-Zawodowiec, poświęcony aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy w rzemiośle. W obecnym czasie NFDK jest partnerem wykonawczym projektu wdrożeniowego POWR dla 4 makroregionów: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie.

Głównymi celami, realizowanymi przez Forum są:

  • Tworzenie platformy kontaktu, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi i wszystkimi osobami związanymi z poradnictwem zawodowym w Polsce;
  • Wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego poprzez dostarczanie nowoczesnych metod, narzędzi i publikacji dla doradców, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dla doradców zawodowych;
  • Popularyzacja idei doradztwa kariery i uświadamianie jego wagi w budowaniu nowoczesnego rynku pracy, oraz zwalczania bezrobocia;
  • Współpraca z instytucjami samorządowymi, oraz rządowymi w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce, oraz zwalczania bezrobocia – współpraca między innymi z Urzędami Marszałkowskimi województw, Komisją Edukacji i Nauki Senatu RP, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi krajami UE w ramach Europejskiego Forum Poradnictwa Całożyciowego, a także uczestnictwo w międzynarodowych projektach, takich jak „Szkoła i Sieć Pracy”.