Branża ekonomiczno-administracyjna

Branża ekonomiczno-administracyjna obejmuje zawody, których celem jest świadczenie szeroko rozumianych usług biurowych oraz administracyjno-organizacyjnych.

Branża ekonomiczno-administracyjna oferuje wiele atrakcyjnych możliwości zawodowych i może przynieść wiele satysfakcji. Oto kilka zachęt, które mogą Cię przekonać, dlaczego warto rozważyć karierę w tej branży:

 • wszechstronność: Branża ta oferuje różnorodne dziedziny, takie jak finanse, zarządzanie, marketing, rachunkowość, ekonomia, logistyka i wiele innych. Możesz znaleźć specjalizację, która najbardziej Cię fascynuje.
 • praca w wielu sektora: Ekonomiści i specjaliści administracyjni pracują zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, co daje wiele możliwości wyboru ścieżki zawodowej.
 • rozwiązywanie problemów: Praca w dziedzinie ekonomiczno-administracyjnej często polega na analizie danych, prognozach i rozwiązywaniu skomplikowanych problemów biznesowych, co może dostarczać ogromnej satysfakcji intelektualnej.
 • decyzyjność: Specjaliści z tej branży często uczestniczą w procesach decyzyjnych w firmach i instytucjach, co daje możliwość wpływania na rozwój organizacji.
 • stabilność zawodowa: Umiejętności związane z zarządzaniem finansami, rachunkowością i administracją są powszechnie poszukiwane, co zapewnia stabilność zawodową.
 • rozwój kariery: Branża ekonomiczno-administracyjna oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego, w tym awans na stanowiska kierownicze i dyrektorskie.
 • analiza i prognozowanie: Możesz być odpowiedzialny za analizę trendów rynkowych, co daje możliwość przewidywania zmian i dostosowywania strategii biznesowych.
 • praca w międzynarodowym kontekście: W miarę jak firmy i organizacje stają się globalne, ekonomiści i specjaliści administracyjni często pracują w międzynarodowym środowisku, co może prowadzić do międzynarodowej kariery.
 • umiejętności transferowalne: Umiejętności nabyte w tej branży, takie jak analiza danych, zarządzanie projektem i komunikacja, są transferowalne i mogą być przydatne w wielu innych dziedzinach.
 • wpływ na gospodarkę i społeczeństwo: Twoja praca może mieć wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, pomagając firmom rosnąć i dostarczając dane do podejmowania ważnych decyzji.

Jeśli jesteś zainteresowany analizą danych, zarządzaniem i wpływaniem na rozwój organizacji oraz gospodarki, branża ekonomiczno-administracyjna może być dla Ciebie fascynującym i satysfakcjonującym obszarem do pracy. To także obszar, który oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego i przyczyniania się do sukcesu organizacji.

Technik administracji

W zakresie organizacji i prowadzenie archiwum osoba wykonująca zawód technika administracji:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw administracji i prac biurowych
 • Sporządza dokumenty dotyczące spraw administracyjnych
 • Przygotowuje i prowadzi postępowania administracyjne
 • Sporządza analizy i sprawozdania

Technik archiwista

W zakresie organizacji i prowadzenia archiwum osoba wykonująca zawód technika archiwisty:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstawy prowadzenia archiwum
 • Organizuje archiwum
 • Prowadzi archiwum
 • Brakuje dokumentacje niearchiwalną, przekazuje materiały archiwalne do archiwum państwowego
 • Stosuje przepisy prawa dotyczące postępowania w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

W zakresie opracowywania materiałów archiwalnych osoba wykonująca zawód technika archiwisty:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw prowadzenia archiwum
 • Opracowuje dokumentacje aktową, techniczną i geodezyjno-kartograficzną
 • Opracowuje dokumentacje audiowizualną
 • Gromadzi dokumentację na informatycznych nośnikach danych

Technik ekonomista

W zakresie prowadzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej osoba wykonująca zawód technika ekonomisty:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw ekonomii i statystyki
 • Stosuje przepisy prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej
 • Wykonuje prace biurowe
 • Gospodaruje zasobami rzeczowymi i dokumentuje zdarzenia gospodarcze
 • Sporządza biznesplan

W zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych osoba wykonująca zawód technika ekonomisty:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw ekonomii i statystyki
 • prowadzeni sprawy kadrowe i rozlicza wynagrodzenia
 • Prowadzi gospodarkę finansową jednostki organizacyjnej

Technik prac biurowych

W zakresie wykonywania prac biurowych osoba wykonująca zawód technika prac biurowych:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw ekonomii i marketingu
 • Prowadzi korespondencje biurową
 • Obsługuje biuro
 • Stosuje przepisy prawa w pracy biurowej

Technik rachunkowości

W zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych osoba wykonująca zawód technika rachunkowości:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw ekonomii i statystyki
 • Prowadzi sprawy kadrowe i rozlicza wynagrodzenia
 • Prowadzi gospodarkę finansową jednostki organizacyjnej

W zakresie prowadzenia rachunkowości osoba wykonująca zawód technika rachunkowości:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw ekonomii i statystyki
 • Prowadzi księgi rachunkowe
 • Przeprowadza inwentaryzacje i rozliczanie jej wyników
 • Prowadzi wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
 • Sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe i prowadzi analizy finansowe

Technik usług pocztowych i finansowych

W zakresie świadczenia usług pocztowych i finansowych oraz wykonywania zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych osoba wykonująca zawód technik usług pocztowych i finansowych:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw organizacji usług pocztowych i finansowych
 • Świadczy usługi pocztowe
 • Realizuje obrót towaru
 • Realizuje usługi finansowe
 • Opracowuje przesyłki
 • Ekspediuje i przewozi przesyłki