Branża transportu drogowego

Branża transportu drogowego obejmuje zawody, które są nastawione na profesjonalną obsługę środków transportu drogowego

Kierowca mechanik

W zakresie eksploatacji środków transportu drogowego osoba wykonująca zawód kierowcy mechanika:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw transportu drogowego
 • Stosuje przepisy dotyczące przygotowania do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej
 • Stosuje przepisy dotyczące obsługi środków transportu drogowego
 • Stosuje przepisy dotyczące użytkowania środków transportu drogowego

Technik transportu drogowego

W zakresie eksploatacji środków transportu drogowego osoba wykonująca zawód technika transportu drogowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw transportu drogowego
 • Stosuje przepisy dotyczące przygotowania do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej
 • Stosuje przepisy dotyczące obsługi środków transportu drogowego
 • Stosuje przepisy dotyczące użytkowania środków transportu drogowego

W zakresie organizacji przewozu środkami transportu drogowego osoba wykonująca zawód technika transportu drogowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw transportu drogowego
 • Organizuje przewóz towarów i ładunków
 • Stosuje przepisy dotyczące przygotowania do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E
 • Organizuje transport drogowy osób