Branża górniczo-wiertnicza

Branża górniczo-wiertnicza obejmuje zawody, których celem jest wydobycie i eksploatacja kopalin. Branża górniczo-wiertnicza to obszar, który może dostarczyć fascynujących i wyjątkowych możliwości zawodowych. Oto kilka zachęt, które mogą Cię przekonać, dlaczego warto rozważyć karierę w tej branży:

 • wpływ na gospodarkę: Praca w branży górniczo-wiertniczej ma ogromny wpływ na gospodarkę kraju, zapewniając dostęp do cennych surowców naturalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny czy metale.
 • nowe technologie: Branża ta stale rozwija nowe technologie i metody wydobycia, co sprawia, że ​​jest to obszar pełen wyzwań i innowacji technologicznych.
 • zrównoważony rozwój: Coraz większa świadomość ekologiczna skłania firmy górnicze do dążenia do zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne.
 • bezpieczeństwo pracy: W branży górniczo-wiertniczej bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem. To oznacza, że ​​są podejmowane ścisłe procedury bezpieczeństwa i oferowane szkolenia.
 • różnorodność zadań: Praca w tej branży może obejmować zarówno pracę na powierzchni ziemi, jak i w głębokich kopalniach, a także działalność offshore w obszarze wiertniczym.
 • rozwój kariery: Branża górniczo-wiertnicza oferuje wiele możliwości rozwoju kariery, w tym awanse na stanowiska kierownicze i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe.
 • globalne perspektywy: Surowce naturalne są powszechnie handlowane na arenie międzynarodowej, co oznacza, że ​​możesz mieć okazję pracować w różnych miejscach na całym świecie.
 • badania i rozwój: W branży tej często prowadzi się badania nad nowymi technologiami i metodami wydobywczymi, co daje możliwość wkładania własnych pomysłów i innowacji.
 • wyzwania i satysfakcja: Praca w górnictwie i wierce wymaga wyjątkowej determinacji i zdolności do pracy w trudnych warunkach, co może dostarczyć ogromnej satysfakcji.

Jeśli interesuje Cię praca na świeżym powietrzu, technologia, ochrona środowiska lub geologia, branża górniczo-wiertnicza może być fascynującym obszarem do pracy. To także dziedzina, która ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i dostarczania surowców naturalnych niezbędnych dla naszego codziennego życia.

Górnik eksploatacji otworowej

W zakresie eksploatacji otworowej złóż osoba wykonująca zawód górnika eksploatacji otworowej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw górnictwa otworowego
 • Obsługuje odwierty oraz maszyny i urządzenia do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów
 • Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach przygotowania kopalin do transportu
 • Obsługuje zbiorniki magazynowe oraz maszyny i urządzenia do transportu kopalin

Górnik eksploatacji podziemnej

W zakresie eksploatacji podziemnej złóż osoba wykonująca zawód górnika eksploatacji podziemnej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw techniki w górnictwie podziemnym
 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw górnictwa podziemnego
 • Rozpoznaje, zwalcza i prowadzi profilaktykę zagrożeń oraz stosuje specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w podziemnych zakładach górniczych
 • Drąży, utrzymuje i likwiduje podziemne wyrobiska górnicze
 • Wydobywa kopaliny
 • Wykonuje prace związane z wentylacją i klimatyzacją w podziemnych zakładach górniczych

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

W zakresie eksploatacji złóż metodą odkrywkową osoba wykonująca zawód górnika odkrywkowej eksploatacji złóż:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw techniki w górnictwie odkrywkowym
 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw górnictwa odkrywkowego
 • Udostępnia i urabia złoża
 • Transportuje nadkłady i kopaliny
 • Rekultywuje tereny pogórnicze
 • Przeróbka mechaniczna kopalin

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

W zakresie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny osoba wykonująca zawód górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw techniki w górnictwie podziemnym
 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw górnictwa podziemnego kopalin innych niż węgiel kamienny
 • Rozpoznaje, zwalcza i prowadzi profilaktykę zagrożeń oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w podziemnych zakładach górniczych
 • Drąży, utrzymuje i likwiduje podziemne wyrobiska górnicze
 • Wydobywa kopaliny
 • Wykonuje roboty związane z wentylacją i klimatyzacją w podziemnych zakładach górniczych

Operator maszyn i urządzeń przeróbczych

W zakresie obsługi maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin osoba wykonująca zawód operatora maszyn i urządzeń przeróbczych:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw przeróbki kopalin stałych
 • Użytkuje maszyny i urządzenia przeróbcze
 • Prowadzi procesy technologiczne w zakładzie przeróbczym

Wiertacz

W zakresie wykonywania prac wiertniczych osoba wykonująca zawód wiertacza:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw wiertnictwa
 • Dobiera sprzęt do wykonywanych prac wiertniczych
 • Wykonuje wiercenia
 • Sporządza płyny wiertnicze i zaczyny uszczelniające
 • Wykonuje rurowania i cementowania otworów wiertniczych
 • Wykonuje czynności związane z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych
 • Likwiduje awarie i komplikacje wiertnicze
 • Wykonuje otwory wiertnicze dla realizacji potrzeb działalności inżynierskiej i hydrogeologicznej