Branża pomocy społecznej

Branża społeczna obejmuje zawody, których celem jest wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających lub pielęgnacyjnych wobec innych ludzi w zależności od ich kondycji psychofizycznej.

Jednym z zawodów, zaliczających się do tej branży jest zawód opiekuna osoby starszej. Z uwagi na postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa, zawód opiekuna osoby starszej wydaje się być perspektywicznym, ponieważ w kolejnych latach zapotrzebowanie na usługi związane z tym zawodem będzie rosnąć. Od lat zapotrzebowanie na osoby zawodowo opiekujące się osobami starszymi występuje również w innych krajach Unii Europejskiej.

Praca w branży pomocy społecznej jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących i ważnych zawodów społecznych. Oto kilka zachęt, które mogą Cię przekonać do wyboru zawodu związanego z pomocą społeczną:

 • Pomaganie ludziom: Praca w branży pomocy społecznej daje Ci szansę bezpośredniego wpływu na życie i dobrostan innych ludzi. Możesz pomagać osobom potrzebującym wsparcia, co jest niezwykle satysfakcjonujące.
 • Wzrost zapotrzebowania: W społeczeństwach na całym świecie rośnie liczba osób potrzebujących pomocy społecznej. Zapotrzebowanie na profesjonalistów ds. pomocy społecznej nie maleje, co oznacza stabilność zatrudnienia.
 • Różnorodność obszarów pracy: Branża pomocy społecznej oferuje różnorodność ścieżek kariery. Możesz pracować z dziećmi, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, osobami uzależnionymi, rodzinami w trudnej sytuacji, a także w obszarach takich jak opieka nad zdrowiem psychicznym, doradztwo zawodowe, edukacja społeczna i wiele innych.
 • Wpływ na społeczeństwo: Praca w pomocy społecznej pozwala Ci wpływać na zmiany społeczne i pomagać w rozwiązywaniu problemów społecznych. Twój wkład może mieć długotrwały efekt na społeczeństwo.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych: Branża pomocy społecznej wymaga silnych umiejętności interpersonalnych, takich jak empatia, zdolność do słuchania, komunikacja i budowanie zaufania. Rozwijanie tych umiejętności może być wartościowe nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym.
 • Wyzwania i różnorodność pracy: Każdy dzień w pracy w pomocy społecznej jest inny. Tworzysz indywidualne plany pomocy, dostosowane do potrzeb klientów, co wiąże się z różnorodnością wyzwań i zadań.
 • Rozwój zawodowy: Branża pomocy społecznej oferuje możliwości rozwoju zawodowego. Możesz zdobywać nowe kwalifikacje, uczestniczyć w szkoleniach i awansować na wyższe stanowiska.
 • Duma z zawodu: Pomaganie innym ludziom w trudnych chwilach życia może dać Ci ogromną dumę i poczucie spełnienia.

Praca w branży pomocy społecznej to nie tylko zawód, ale również powołanie. Jeśli czujesz silne pragnienie pomagania innym i jesteś gotów pracować z różnorodnymi grupami ludzi, to może to być doskonała ścieżka zawodowa dla Ciebie. Branża ta oferuje możliwość tworzenia pozytywnych zmian w życiu innych i wpływ na kształtowanie społeczeństwa. Ocenę nasycenia rynku w Twojej okolicy oraz możliwości rozwoju w tej specjalizacji pomoże Ci określić doradca zawodowy.

Asystent osoby niepełnosprawnej

W zakresie udzielania pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej osoba wykonująca zawód asystenta osoby niepełnosprawnej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw pomocy społecznej
 • Planuje, organizuje i wykonuje czynności opiekuńczo-wspierające osobie niepełnosprawnej
 • Wspiera osoby niepełnosprawne w czynnościach życia codziennego
 • Aktywizuje osoby niepełnosprawne do samodzielności życiowej

Opiekun osoby starszej

W zakresie świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej osoba wykonująca zawód opiekuna osoby starszej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw pomocy społecznej
 • Diagnozuje potrzeby biopsychospołeczne i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej
 • Współpracuje z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
 • Wykonuje czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
 • Aktywizuje osoby starsze do samodzielności życiowej

Opiekun w domu pomocy społecznej

W zakresie świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej osoba wykonująca zawód opiekuna w domu pomocy społecznej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw pomocy społecznej
 • Organizuje usługi opiekuńczo-wspierające dla osoby podopiecznej
 • Wykonuje czynności opiekuńczo-wspierające u osoby podopiecznej
 • Aktywizuje osoby podopieczne do samodzielności życiowej

Opiekunka dziecięca

W zakresie świadczenia usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka osoba wykonująca zawód opiekunki dziecięcej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw opieki nad dzieckiem
 • Pielęgnuje dziecko zdrowe
 • Pielęgnuje dziecko chore lub z niepełnosprawnością
 • Wychowuje i edukuje dziecko
 • Rozwija wrażliwość artystyczną dziecka

Opiekunka środowiskowa

W zakresie świadczenia usług opiekuńczych osoba wykonująca zawód opiekunki środowiskowej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw pomocy społecznej
 • Organizuje prace opiekuńcze
 • Wykonuje czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne
 • Wspiera osoby podopieczne w czynnościach dnia codziennego
 • Aktywizuje osoby podopieczne do samodzielności życiowej