Branża
rolno-hodowlana

Branża rolno-hodowlana obejmuje zawody, które są nakierowane na hodowlę roślin lub zwierząt oraz ich chów albo uprawę. Do tej branży zaliczany jest m.in. zawód pszczelarza. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na problematykę pszczół i korzyści, jakie przynoszą w otoczeniu człowieka. Do tego stopnia, że ule z pszczołami są stawiane nawet na dachach nowoczesnych budynków. Z uwagi na coraz większą świadomość społeczeństwa w tym względzie, można zakładać, że z czasem będzie coraz większe zapotrzebowanie na usługi oferowane przez zawodowych pszczelarzy.

Zawód pszczelarza w branży rolno-hodowlanej to wyjątkowy i ważny zawód, który ma wiele atrakcyjnych aspektów. Oto kilka zachęt, które mogą Cię przekonać, dlaczego warto rozważyć karierę jako pszczelarz:

 • ochrona środowiska: Pszczoły pełnią kluczową rolę w zapylaniu roślin, co jest niezbędne dla produkcji żywności. Pracując jako pszczelarz, pomagasz w ochronie ekosystemu i bioróżnorodności.
 • produkcja miodu i innych produktów pszczelich: Pszczoły produkują nie tylko miód, ale także propolis, wosk, pyłek kwiatowy i mleczko pszczele. To surowce wykorzystywane w medycynie naturalnej i przemyśle kosmetycznym.
 • zdrowa żywność: Miód jest naturalnym i zdrowym produktem spożywczym, który cieszy się dużym zainteresowaniem konsumentów. Praca jako pszczelarz przyczynia się do dostarczania wysokiej jakości żywności.
 • kontakt z przyrodą: Praca w otoczeniu pszczół i natury pozwala cieszyć się kontaktem z przyrodą i pracą na świeżym powietrzu.
 • rzemiosło i umiejętności: Hodowla pszczół i produkcja miodu to rzemiosło, które wymaga specjalistycznych umiejętności i wiedzy. Możesz stać się ekspertem w tej dziedzinie.
 • zrównoważony rozwój: Pszczoły mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa. Ich obecność przyczynia się do zwiększenia plonów w wielu uprawach.
 • badania i edukacja: Praca jako pszczelarz może być okazją do prowadzenia badań nad zachowaniem pszczół i edukowania innych na temat ich znaczenia.
 • wpływ na lokalną społeczność: Możesz dostarczać lokalnej społeczności świeży miód i produkty pszczelarskie, wspierając lokalne gospodarstwa i ekonomię.
 • korzyści dla zdrowia psychicznego: Praca z pszczołami jest znana z działania relaksującego i korzystnego dla zdrowia psychicznego.
 • duma z wykonywanej pracy: Hodowla pszczół i produkcja miodu są pracą, która ma realny wpływ na nasz świat i zdrowie ludzi. To źródło ogromnej satysfakcji zawodowej.

Pszczelarstwo to zawód, który ma duże znaczenie dla ochrony środowiska, produkcji żywności i zdrowia ludzi. To także zawód, który pozwala na połączenie pasji z pracą zawodową, a praca w otoczeniu pszczół i natury dostarcza wielu satysfakcjonujących doświadczeń. Jeśli jesteś zainteresowany ochroną przyrody, produkcją zdrowej żywności i pracą na świeżym powietrzu, pszczelarstwo może być dla Ciebie fascynującą ścieżką kariery. Ocenę nasycenia rynku w Twojej okolicy oraz możliwości rozwoju w tej specjalizacji pomoże Ci określić doradca zawodowy.

Jeździec

W zakresie jeździectwa i treningu koni osoba wykonująca zawód jeźdźca:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw jeździectwa
 • Stosuje przepisy prawa dotyczące chowu i użytkowania koni
 • Stosuje przepisy  dotyczące nauki jeździectwa
 • Stosuje przepisy dotyczące treningu koni

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

W zakresie eksploatacji pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie zawód mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw rolnictwa w technice rolniczej
 • Dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw techniki rolniczej
 • Używa pojazdy stosowane w rolnictwie
 • Używa maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w rolnictwie
 • Stosuje przepisy dotyczące obsługi technicznej i naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie
 • Stosuje przepisy  dotyczące obsługi technicznej i naprawy maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Pszczelarz

W zakresie prowadzenia produkcji pszczelarskiej osoba wykonująca zawód pszczelarza:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw pszczelarstwa
 • Prowadzi produkcję roślinną
 • Dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z
  zasadami integrowanej ochrony roślin
 • Prowadzi gospodarkę pasieczną
 • Prowadzi chów dziko żyjących pszczołowatych
 • Wykorzystuje zasoby bazy pożytkowej

Rolnik

W zakresie prowadzenia produkcji rolniczej osoba wykonująca zawód rolnika:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw rolnictwa
 • Stosuje przepisy dotyczące prowadzenia produkcji roślinnej
 • Dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
 • Stosuje przepisy  dotyczące prowadzenia produkcji zwierzęcej
 • Stosuje przepisy  dotyczące obsługi środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • Organizuje zbyt zwierząt gospodarskich i produktów rolnych