Branża elektroenergetyczna

Branża elektroenergetyczna obejmuje zawody, które zajmują się wytwarzaniem, przesyłem, rozdziałem i użytkowaniem energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłego dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej jakości do odbiorcy. 

Branża elektroenergetyczna to obszar, który jest nie tylko niezwykle ważny dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, ale także oferuje wiele atrakcyjnych możliwości zawodowych. Oto kilka zachęt, które mogą Cię przekonać, dlaczego warto rozważyć karierę w tej branży:

 • wpływ na światową gospodarkę: Elektroenergetyka jest kluczową dziedziną dla gospodarki i społeczeństwa. Twoja praca może wpłynąć na dostarczanie energii dla domów, przedsiębiorstw, a nawet całych miast i regionów.
 • rozwój technologiczny: Branża elektroenergetyczna stale się rozwija. Możesz być częścią innowacyjnych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem energii czy automatyzacją sieci elektroenergetycznych.
 • zróżnicowane obszary specjalizacji: W tej branży można znaleźć wiele różnorodnych dziedzin, takich jak projektowanie systemów elektroenergetycznych, utrzymanie i naprawa urządzeń, zarządzanie sieciami energetycznymi, analiza danych i wiele innych.
 • energia odnawialna: Branża elektroenergetyczna odgrywa kluczową rolę w przejściu na bardziej zrównoważone źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa czy wodna. Możesz przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.
 • bezpieczeństwo energetyczne: Twoja praca może pomagać w zapewnieniu stabilności dostaw energii elektrycznej, co ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa.
 • stabilność zawodowa: W branży elektroenergetycznej istnieje stały popyt na wykwalifikowanych specjalistów, co zapewnia stabilność zawodową.
 • inwestycje w infrastrukturę: Wiele krajów inwestuje w rozbudowę i modernizację infrastruktury energetycznej, co tworzy wiele możliwości kariery.
 • rozwój zawodowy: Branża ta oferuje wiele możliwości szkoleniowych i kursów doskonalących umiejętności zawodowe, co pozwala na ciągły rozwój kariery.
 • praca w zespołach: W branży elektroenergetycznej często pracuje się w zespołach, co sprzyja nawiązywaniu relacji i wymianie pomysłów.
 • wpływ na bezpieczeństwo ludzi: Twoja praca ma wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia ludzi. Poprzez zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej, przyczyniasz się do dobrobytu społeczeństwa.

Jeśli interesuje Cię technologia, innowacje i praca w dziedzinie, która ma wpływ na rozwój społeczeństwa i ochronę środowiska naturalnego, to branża elektroenergetyczna może być dla Ciebie fascynującym i satysfakcjonującym obszarem do pracy. To także obszar, w którym masz szansę rozwijać się zawodowo i przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi.

Elektromechanik

W zakresie montażu i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych osoba wykonująca zawód elektromechanika:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw elektrotechniki maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Montuje mechanicznie podzespoły i zespoły maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Uruchamia i obsługuje maszyny i urządzenia elektryczne

Elektryk

W zakresie montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych osoba wykonująca zawód elektryka:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw elektrotechniki
 • Montuje, uruchamia i konserwuje instalacje elektryczne
 • Montuje, uruchamia i konserwuje maszyny i urządzenia
  elektryczne

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

W zakresie wykonywania robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz
pomp ciepła osoba wykonująca zawód technika chłodnictwa i klimatyzacji:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw chłodnictwa i klimatyzacji
 • Montuje instalacje i urządzenia chłodnicze
 • Montuje instalacje i urządzenia klimatyzacyjne
 • Montuje pompy ciepła

W zakresie eksploatacji i organizacji robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła osoba wykonująca zawód technika chłodnictwa i klimatyzacji:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw chłodnictwa i klimatyzacji
 • Eksploatuje instalacje i urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła
 • Organizuje prace związane z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych
 • Organizuje prace związane z montażem instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
 • Organizuje prace związane z montażem pomp ciepła
 • Organizuje prace związane z eksploatacją instalacji i urządzeń chłodniczych,
  klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Technik elektryk

W zakresie montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych osoba wykonująca zawód technika elektryka:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw elektrotechniki
 • Montuje, uruchamia i konserwuje instalacje elektryczne
 • Montuje, uruchamia i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne

W zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych osoba wykonująca zawód technika elektryka:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw elektrotechniki
 • Eksploatuje instalacje elektryczne
 • Eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne

Technik energetyk

W zakresie montażu, uruchamiania oraz eksploatacji instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych
osoba wykonująca zawód technika energetyka:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw elektrotechniki i elektroniki
 • Montuje, uruchamia i konserwuje instalacje elektryczne, elektroenergetyczne i sieci cieplne
 • Montuje, uruchamia i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne oraz sieci cieplne

W zakresie montażu, uruchamiania oraz eksploatacji instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych osoba wykonująca zawód technika energetyka:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw energetyki
 • Montuje i uruchamia instalacje i urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej
 • Montuje i uruchamia instalacje i urządzenia do wytwarzania energii cieplnej
 • Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej
 • Eksploatuje instalacje i urządzenia do wytwarzania energii cieplnej

Technik urządzeń dźwigowych

W zakresie montażu urządzeń dźwigowych osoba wykonująca zawód technika urządzeń dźwigowych:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw urządzeń dźwigowych
 • Montuje podzespoły mechaniczne i hydrauliczne urządzeń dźwigowych
 • Montuje podzespoły elektryczne urządzeń dźwigowych

W zakresie montażu urządzeń dźwigowych osoba wykonująca zawód technika urządzeń dźwigowych:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw urządzeń dźwigowych
 • Obsługuje urządzenia dźwigowe
 • Organizuje prace związane z konserwacją urządzeń dźwigowych
 • Konserwuje urządzenia dźwigowe

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W zakresie montażu i uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej osoba wykonująca zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw energetyki
 • Stosuje przepisy prawa  dotyczące technologii montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Montuje i uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz wycenia prace

W zakresie eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej osoba wykonująca zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw energetyki
 • Monitoruje systemy energetyki odnawialnej
 • Eksploatuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
 • Określa oddziaływanie energetyki odnawialnej na środowisko