Branża rybacka

Branża rybacka obejmuje zawody, które są związane z pozyskiwaniem ryb.

Praca w branży rybackiej jest fascynująca, ekscytująca i pełna unikalnych możliwości. Oto kilka zachęt, które mogą Cię przekonać do wyboru zawodu związanego z rybołówstwem:

 • Bliskość natury: Praca na morzu lub w okolicach wód śródlądowych daje Ci okazję do codziennego kontaktu z przyrodą. Możesz cieszyć się pięknymi widokami, świeżym powietrzem i bliskością natury.
 • Wpływ na zdrową żywność: Rybołówstwo dostarcza zdrową żywność rybną, która jest ważna dla zdrowia ludzi na całym świecie. Jako rybak masz wpływ na dostarczanie świeżych i odżywczych ryb i owoców morza na stoły konsumentów.
 • Rynek pracy: Rybołówstwo jest ważną gałęzią gospodarki w wielu regionach świata. To oznacza, że rynek pracy w branży rybackiej jest stosunkowo stabilny, a dobrzy rybacy są często poszukiwani.
 • Zdobywanie nowych umiejętności: Praca w rybołówstwie wymaga nauki wielu różnych umiejętności, takich jak obsługa sprzętu rybackiego, nawigacja, połowy ryb i zarządzanie załogą. To daje Ci możliwość ciągłego rozwoju zawodowego.
 • Współpraca w zespole: Rybołówstwo to często praca w zespole, gdzie każdy członek załogi odgrywa ważną rolę. Możesz budować silne relacje z innymi rybakami i pracować razem na morzu.
 • Tradycja i dziedzictwo: Rybołówstwo ma długą historię i tradycję w wielu społecznościach. Pracując jako rybak, możesz przyczynić się do kontynuowania tych tradycji i dziedzictwa.
 • Wyzwania i przygoda: Rybołówstwo to praca pełna wyzwań i przygód. Codziennie jest inny, a nieoczekiwane sytuacje na morzu mogą sprawić, że praca stanie się jeszcze bardziej ekscytująca.
 • Świadomość ekologiczna: Współczesne rybołówstwo stawia coraz większy nacisk na zrównoważone praktyki i ochronę środowiska morskiego. Praca w branży rybackiej może pomóc w zachowaniu zdrowych zasobów rybnych.

Praca w branży rybackiej to wyjątkowa okazja do połączenia swojej pasji do morza i rybołówstwa z codzienną pracą. Jeśli jesteś gotów na wyzwania i przygody oraz masz zainteresowanie ochroną środowiska i dostarczaniem zdrowej żywności, to może to być idealna ścieżka zawodowa dla Ciebie.

Rybak śródlądowy

W zakresie wykonywania prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych osoba wykonująca zawód rybaka śródlądowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw rybactwa śródlądowego
 • Prowadzi gospodarstwa w akwakulturze
 • Stosuje przepisy dotyczące użytkowania rybackiego wód śródlądowych
 • Prowadzi prace rybackie z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich
 • Wykonuje, naprawia i konserwuje sprzęt sieciowy i budowle rybackie

Technik rybactwa śródlądowego

W zakresie wykonywania prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych osoba wykonująca zawód technika rybactwa śródlądowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw rybactwa śródlądowego
 • Prowadzi gospodarstwa w akwakulturze
 • Stosuje przepisy dotyczące użytkowania rybackiego wód śródlądowych
 • Prowadzi prace rybackie z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich
 • Wykonuje, naprawia i konserwuje sprzęt sieciowy i budowle rybackie

W zakresie organizacji prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych osoba wykonująca zawód technika rybactwa śródlądowego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw rybactwa śródlądowego
 • Planuje i organizuje produkcje ryb i innych organizmów wodnych w akwakulturze
 • Planuje i organizuje rybackie użytkowanie wód śródlądowych
 • Planuje i organizuje profilaktykę oraz leczenie ryb i innych organizmów wodnych
 • Organizuje i nadzoruje prace związane ze wstępnym przetwórstwem i sprzedażą ryb i innych organizmów wodnych
 • Organizuje i prowadzi łowisk wędkarskich

Technik rybołóstwa morskiego

W zakresie pełnienia wachty morskiej i portowej na statku rybackim osoba wykonująca zawód technika rybołóstwa morskiego:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw kształcenia w żegludze śródlądowej i morskiej
 • Stosuje przepisy  dotyczące nawigacji i planowania podróży
 • Prowadzi akcje ratownicze i ratunkowe na morzu
 • Dba o statek i opiekuje się ludźmi
 • Stosuje przepisy  dotyczące eksploatacji statku rybackiego