Branża teleinformatyczna

Branża teleinformatyczna obejmuje zawody, które są nastawione na dostarczanie usług telekomunikacyjnych oraz serwisowanie związanych z nimi instalacji. Do tej branży zalicza się m.in. monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, na którego usługi, wobec bardzo szybko postępującej cyfryzacji, jest bardzo duże zapotrzebowanie i z pewnością będzie rosnąć.

Branża teleinformatyczna to dynamiczny i rozwijający się sektor, który oferuje wiele zachęt do wyboru kariery zawodowej. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć pracę w tej branży:

 • wysoki popyt na specjalistów: Branża teleinformatyczna ma stały popyt na wykwalifikowanych pracowników. Rosnący rozwój technologii wymaga coraz więcej ekspertów.
 • innowacyjność: Teleinformatyka to obszar, który stale się rozwija. Praca w tej branży pozwala na udział w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii oraz rozwiązań.
 • kreatywność: Tworzenie oprogramowania czy projektowanie sieci komputerowych to procesy, które wymagają kreatywności i rozwiązywania problemów.
 • stabilność zatrudnienia: Praca w branży teleinformatycznej często jest stabilna i daje duże możliwości rozwoju kariery.
 • praca na globalnym rynku: Wielu profesjonalistów teleinformatycznych ma możliwość pracy zdalnej lub na rynkach międzynarodowych, co otwiera drzwi do globalnych perspektyw.
 • dobre wynagrodzenie: Pracownicy w tej branży często otrzymują konkurencyjne wynagrodzenia i korzystne pakietu świadczeń.
 • cyberbezpieczeństwo: W dobie wzrastających zagrożeń cybernetycznych specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa są coraz bardziej poszukiwani i odgrywają kluczową rolę w ochronie danych i infrastruktury.

Branża teleinformatyczna ma ogromny wpływ na współczesny świat i oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego, zarówno dla osób początkujących, jak i doświadczonych specjalistów. Jeśli interesują Cię technologie, rozwiązywanie problemów i praca w dynamicznym środowisku, to może być idealna branża dla Ciebie. Ocenę nasycenia rynku w Twojej okolicy oraz możliwości rozwoju w tej specjalizacji pomoże Ci określić doradca zawodowy.

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

W zakresie montażu i utrzymania torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich osoba wykonująca zawód montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw telekomunikacji
 • Montuje i konserwuje trakty telekomunikacyjne
 • Stosuje przepisy dotyczące pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych
 • Montuje i konfiguruje urządzenia abonenckie

Technik informatyk

W zakresie administracji i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych osoba wykonująca zawód technika informatyka:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw informatyki
 • Przygotowuje stanowiska komputerowe do pracy
 • Stosuje przepisy  dotyczące eksploatacji urządzeń peryferyjnych
 • Naprawia urządzenia techniki komputerowej
 • Stosuje przepisy  dotyczące montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej
 • Stosuje przepisy  dotyczące eksploatacji urządzeń sieciowych
 • Stosuje przepisy  dotyczące administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi

W zakresie tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych osoba wykonująca zawód technika informatyka:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw informatyki
 • Projektuje strony internetowe
 • Projektuje i administruje bazy danych
 • Programuje aplikacje internetowe

Technik programista

W zakresie tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych osoba wykonująca zawód technika programisty:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw informatyki
 • Projektuje strony internetowe
 • Projektuje i administruje bazy danych
 • Programuje aplikacje internetowe

W zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji osoba wykonująca zawód technika programisty:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw informatyki
 • Projektuje oprogramowanie
 • Programuje obiekty
 • Programuje aplikacje desktopowe
 • Programuje aplikacje mobilne
 • Programuje aplikacje zaawansowane webowo
 • Testuje i dokumentuje aplikacje

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

W zakresie montażu i eksploatacji instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej osoba wykonująca zawód technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • Montuje i uruchamia instalacje telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 • Utrzymuje w ruchu i konserwuje instalacje telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 • Naprawia instalacje telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

W zakresie montażu i eksploatacji szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych osoba wykonująca zawód technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • Montuje i uruchamia pozabudynkowe sieci szerokopasmowe
 • Utrzymuje w ruchu, konserwuje i naprawia pozabudynkowe sieci szerokopasmowe

Technik teleinformatyk

W zakresie montażu i konfiguracji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania systemami operacyjnymi osoba wykonująca zawód technika teleinformatyka:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw teleinformatyki
 • Wykonuje lokalne sieci komputerowe na podstawie projektu
 • Instaluje i konfiguruje systemy operacyjne i urządzenia sieci lokalnych
 • Administruje sieciowymi systemami operacyjnymi

W zakresie eksploatacji i konfiguracji oraz administrowania sieciami rozległymi osoba wykonująca zawód technika teleinformatyka:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw teleinformatyki
 • Stosuje przepisy  dotyczące wykonania i utrzymania transmisyjnych sieci rozległych
 • Uruchamia i konfiguruje sieci komutacyjne
 • Administruje i eksploatuje sieci rozległe

Technik telekomunikacji

W zakresie montażu i utrzymania torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich osoba wykonująca zawód technika telekomunikacji:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw telekomunikacji
 • Montuje i konserwuje trakty telekomunikacyjne
 • Stosuje przepisy dotyczące pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych
 • Montuje i konfiguruje urządzenia abonenckie

W zakresie uruchamiania i utrzymania sieci telekomunikacyjnych osoba wykonująca zawód technika telekomunikacji:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw telekomunikacji
 • Uruchamia oraz utrzymuje dostępowe sieci
  telekomunikacyjne
 • Uruchamia oraz utrzymuje sieci rozległe