Branża leśna

Branża leśna obejmuje zawody, których celem jest wykonywanie prac związanych z ochroną zasobów leśnych lub pozyskiwaniem z nich drewna. Branża leśna to obszar, który oferuje wiele fascynujących i ważnych możliwości zawodowych związanych z ochroną i zarządzaniem lasami oraz zasobami leśnymi. Oto kilka zachęt, które mogą Cię przekonać, dlaczego warto rozważyć karierę w tej branży:

 • ochrona środowiska: Praca w branży leśnej pozwala na bezpośredni wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Las jest kluczowym elementem ekosystemu i produkcji tlenu, a leśnicy pomagają go chronić.
 • zrównoważone zarządzanie: Leśnictwo to dziedzina, która kładzie nacisk na zrównoważone zarządzanie lasami, dbając o równowagę między wycinką a odnawianiem drzewostanów.
 • różnorodność stanowisk: Ta branża oferuje różnorodność stanowisk, od leśników i techników leśnych po inżynierów leśnictwa, ekologów leśnych i specjalistów ds. ochrony przyrody.
 • praca na świeżym powietrzu: Dla wielu osób praca na świeżym powietrzu jest niezwykle satysfakcjonująca. Pracując w lesie, masz okazję cieszyć się naturą i pięknem otaczającego cię środowiska.
 • badania i innowacje: Branża leśna jest otwarta na nowoczesne technologie i innowacje, które pomagają w ochronie lasów i zrównoważonym zarządzaniu nimi.
 • odpowiedzialność społeczna: Leśnictwo ma istotne znaczenie dla społeczeństwa, dostarczając drewna, papieru, a także miejsc pracy. Twoja praca może wpływać na jakość życia innych ludzi.
 • bezpieczeństwo pracy: Pracownicy w branży leśnej muszą ściśle przestrzegać procedur bezpieczeństwa, co sprawia, że ​​jest to bezpieczne środowisko pracy.
 • rozwój kariery: Branża ta oferuje wiele możliwości rozwoju kariery, w tym awanse na stanowiska kierownicze i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe.
 • współpraca z naturą: Praca w lesie pozwala na bezpośrednią współpracę z przyrodą i zrozumienie procesów ekologicznych.
 • wpływ na zmiany klimatyczne: Leśnictwo ma znaczący wpływ na globalne zmiany klimatyczne, a praca w tej branży może pomóc w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla i ochronie klimatu.

Jeśli interesuje Cię ochrona środowiska, praca na świeżym powietrzu, ekologia lub zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, branża leśna może być fascynującym i ważnym obszarem do pracy. To także dziedzina, która daje satysfakcję z pracy na rzecz ochrony przyrody i zachowania lasów dla przyszłych pokoleń.

Operator maszyn leśnych

W zakresie obsługi maszyn stosowanych w gospodarce leśnej osoba wykonująca zawód operatora maszyn leśnych:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw operatora maszyn leśnych
 • Wykonuje prace z zakresu hodowli lasu
 • Wykonuje prace z zakresu ochrony lasu
 • Wykonuje prace z zakresu użytkowania lasu
 • Wykonuje prace z zakresu pozyskania drewna

Technik leśnik

W zakresie gospodarowania zasobami leśnymi osoba wykonująca zawód technika leśnika:

 • Stosuje przepisy prawa dotyczące podstaw leśnictwa
 • Organizuje i prowadzi prace związane z hodowlą lasu
 • Organizuje i prowadzi prace związane z ochroną lasu
 • Stosuje przepisy  dotyczące prowadzenia gospodarki łowieckiej
 • Prowadzi działania związane z ochroną środowiska oraz funkcjami społecznymi lasu
 • Wykonuje prace pomiarowe i szacunkowe w drzewostanach
 • Organizuje i prowadzi prace związane z użytkowaniem zasobów leśnych