Szkolenia

Narodowe Forum Doradztwa Kariery organizuje specjalistyczne szkolenia grupowe i indywidualne z autorskich metod i narzędzi diagnozy dla przedsiębiorców – pracodawców, instytucji rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy.

Oferta i zagadnienia szkoleń specjalistycznych, branżowych i zawodowych

Szkolenia dedykowane organizacjom rzemieślniczym program i opis szkolenia zobacz poniżej:

 1. Doradztwo zawodowe w kształceniu dualnym
 2. Zarządzanie kształceniem dualnym. Prawne aspekty kształcenia w miejscu pracy
 3. Relacje społeczne oraz kompetencje pedagogiczne w kształceniu dualnym
 4. Relacje społeczne oraz kompetencje pedagogiczne w kształceniu dualnym

Szkolenia dedykowane instytucjom rynku pracy:

 1. Analiza preferencji i predyspozycji klienta w planowaniu kariery przy wykorzystaniu elektronicznych narzędzi diagnostycznych
 2. Całożyciowe poradnictwo zawodowe
 3. Dobór kandydatów do pracy. Rekrutacja i selekcja
 4. E-citizen (e-obywatel)
 5. Europejski certyfikat umiejętności komputerowych (ecdl)
 6. Indywidualny plan działania
 7. Kompetencje pośrednika pracy – wysoka jakość usług świadczonych dla klientów
 8. Kształcenie dualne praktyczne aspekty funkcjonowania systemu
 9. Kwestionariusz do Opisu Obszarów Pracy
 10. Kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych
 11. Miasteczko zainteresowań zawodowych
 12. Nowoczesne metody w Mikrodoradztwie
 13. Planowanie rozwoju zawodowego osoby niepełnosprawnej
 14. Poradnictwo w kształceniu dualnym – warsztat doradców kariery
 15. Poradnictwo zawodowe dla początkujących – praktyczne umiejętności doradcy zawodowego
 16. Profesjonalizacja pracy doradcy zawodowego
 17. Repertorium kompetencji zawodowych
 18. Rola poradnictwa zawodowego w rozwoju lokalnym
 19. Rola poradnictwa zawodowego w rozwoju regionalnym
 20. Rozmowa doradcza podstawowym narzędziem pracy doradcy zawodowego
 21. Skuteczna rekrutacja i selekcja
 22. Syndrom wypalenia zawodowego – autodiagnoza i przeciwdziałanie
 23. System kształcenia dualnego jako model kształcenia zawodowego dla przedsiębiorców

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu, lub przeprowadzeniem szkolenia dla zorganizowanej grupy uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt.